מכירה פומבית 5 פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי על דף מתוך ספר תשובותיו. ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, גדולי ליטא, חותמות וחתימות, מכתבים וכתבי יד, כתבי עת, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד.
4.2.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
פריט 242 חתימת רבי חיים שבתי דף מתוך ספר תשובותיו בכתב יד קודשו וחתימתו

ספרי קודש עתיקים ונדירים, סלאוויטא - זיטאמיר, חסידות, חב"ד, עותקים מיוחסים, ספרי גדולי ליטא, חותמות, חתימות, הקדשות, הגהות, מכתבים, כתבי יד, כתבי עת, לאדינו, ספרי ילדים, ציונות, פקסימיליות ועוד ועוד.

שימו לב מספר פריטים חשובים נשמטו ממקומם במהלך הכנת הקטלוג והם בסוף הקטלוג.

ממכירה זו עמלת בית המכירות 23% ואין עמלת אשראי


המכירה הסתיימה

פריט 31:

"הספר היחידי שנדפס בעיירה קוז'ניץ בפולין". חסידות. רשימת חתומים כולל האדמו"ר מקוז'ניץ ובניו. ספר "לחם שלמה" עשרה ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $70
מחיר פתיחה:
$ 70
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

"הספר היחידי שנדפס בעיירה קוז'ניץ בפולין". חסידות. רשימת חתומים כולל האדמו"ר מקוז'ניץ ובניו. ספר "לחם שלמה" עשרה מאמרים וספורים מתלמידי ה'בעל שם טוב' הקדוש, המגיד מקוז'ניץ, ה'שר שלום' מבעלזא. קוז'ניץ. תרע"ב[1912].
ספר "לחם שלמה". עשרה מאמרים וסיפורים מתלמידי הבעש"ט הקדוש ותלמידי תלמידיו, ונוסף לזה מנכדיהם ומנכד שליט"א הרב המגיד מקאז'ניץ והרה"ק רבי שלום מבעלזא. וגם על התחלת איזה משניות בשולי היריעה ע"ד החסידות, יו"ל ע"י החסיד רבי שלמה זלמן ב"ר יצחק רפפורט. [המלקט הרה"ח הנ"ל הו"ל עוד ספר ליקוט מצדיקי בעלזא וקוז'ניץ בשם 'ויקהל שלמה' בפיעטרקוב תרס"ט]. 

"ספר היחידי שנדפס בעיירה קוז'ניץ שבפולין".
"מהדורה יחידה". קוז'ניץ, תרע"ב[1912], ללא שם מדפיס, 12 ד'; הסכמת האדמו"ר רבי אורי יהושע אשר אלחנן מפוריסוב וגם חתם שייקח ספר וגם בניו חותמים, אחרי הסכמתו נכתב שהאדמו"ר מקוזנ'יץ ובניו חתמו שיקחו ספר. בסוף הספר דף נוסף של רשימת חותמים.
הסכמות נוספות: רבי שמואל שמעלקי רוקח ורבי יוסף ארי' לייביש דומ"ץ קוז'ניץ.

כריכה רכה חדשה פשוטה, נייר יבש ומעט שביר, מצב טוב מאוד.

החסיד המופלג בתורה ובחסידות רבי שלמה זלמן ב"ר יצחק רפפורט. היה מחשובי העיר קוז'ניץ, ומקורב לצדיקי דורו, ושם אזנו כאפרכסת לשמוע את דברי תורתם וסיפורי מעשיות שסיפרו. וממשפחתו של הרה"ק בעל החידושי הרי"ם. בהסכמות לספרי ליקוטיו הצדיקים הק' מרחיבים באישיותו ובחסידותו והיו מלקט נאמן מאד.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא