מכירה פומבית 3 פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
28.1.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רמת שלמה, ירושלים
מכירה 3 ! פריטים נדירים ומיוחדים ! כל פריט יחודי!
המכירה הסתיימה

פריט 30:

מכתב יפהפה מהגאון הקדוש רבי יהודה אסאד ובני משפחתו הקדושים !!

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $4,500
מחיר פתיחה:
$ 4,500
עמלת בית המכירות: 20%
מע"מ: על העמלה בלבד

4 עמודים 2 כתובים ו1 כתובת לחתנו הגאון רבי אהרן ביכלר אב"ד יאסבערין זצ"ל,ברכות לשנה טובה ,


1 מתחיל בשיר יפה על סדר האותיות שם גיסו אהרן ואשתו שרל וכן מספר שורות בחתימת הרב משה יצחק אסאד בן המהר"י זצ"ל 


 רבי יצחק משה אסאד (תר"ג-תר"צ), תלמיד אביו וה"כתב סופר". התגורר במאקווא. בתשובות מוהרי"א סימן שנז, מובא מכתב שכתב לו אביו בעת לימודיו בפרשבורג, אצל הראב"ד רבי נטע וואלף, וכה הוא כותב לו: "לאהובי בני היקר הבחור המופלג בתורה ויראה... כ"ה יצחק משה נ"י...". 2  כ11 שורות בכתב יד קדשו של המהר"י אסאד הכולל חתימתו

[ג]טרייאה קינדר לעבען ,ילדי המסורים והיקרים בתי שרל וחתני תלמידי הגאון רבי אהרן ,

במכתב מעורר שלא יצומו בימי הסליחות!!

כי יותר חשוב ללמוד ש"ס ופוסקים מקרבנות !! כי טוב לי יום בחציריך ..[כי טוב יום בחצריך מאלף (תהלים פד, יא) טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח (שבת ל' ע"א) ]

תכתבון ותחתמון לאלתר לחיים טובים ארוכים ומתוקים !


הגאון הקדוש רבי יהודה אסאד (תקנ"ו-תרכ"ו), מגדולי הרבנים וראשי הישיבות בהונגריה. תלמיד רבי אהרן סודיץ ורבי מרדכי [מהר"ם] בנעט. כיהן ברבנות בסעמניץ ובסערדאהלי. נתמנה לרבנות ביוזמת ה"חתם סופר". הוא הקים בה ישיבה שמנתה כ-150 בחורים.נודע גם במאבקו ברפורמים מספריו: שו"ת מהרי"א - יהודה יעלה, חידושי מהרי"א על הש"ס, דברי מהרי"א על התורה. 3 חתנו כבנו המהר"י רבי חיים לייב ויינר מחשובי תלמידיו זצ"ל ,

בניו ,ישראל נתן ,משה ,מכאל ורויזא .


מקבל המכתב חתנו כבנו הגאון רבי אהרן ביכלר-סודיץ זצ"ל, תלמיד ה"כתב סופר" ותלמיד חותנו מהרי"א אסאד שבחר בו לחתן , נתמנה לרבנות יאסבערין (יאס-בערעני) בשנת תרכ"א לערך. 

 

מצב טוב !

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא