מכירה פומבית 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
16.12.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
המכירה הסתיימה

פריט 175:

חתימת האדמו"ר רבי מנשה אייכנשטיין מווערצקי בעברית ולועזית על ספר שו"ת תשב"ץ-וחוט המשולש. "מהדורה ראשונה". עותק חסר.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $800
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

"ספר התשב"ץ". שאלות ותשובות מאת רבי שמעון בר צמח, מכתב יד שהיה גנוז וטמון אצל צאצאיו משך בשלש מאות ועשרים שנה. אמשטרדם, תצ"ח-תצ"ט, [1738-9]. "מהדורה ראשונה". ארבעה חלקים בכרך אחד.
וספר "חוט המשולש" שאלות ותשובות מרבי שלמה דוראן. והוא חלק רביעי מספר התשב"ץ. "מהדורה ראשונה".‫ אמסטרדם, תצ"ח-צ"ט[1738-9], בדפוס נפתלי הירץ הלוי רופא. ‬‬
"במקור": חלק א: [12], צא דף. ‫ חלק ב: [1], סט דף.‫ חלק ג: [1] סח, [1] דף. חלק ד: [1], קא, [1] דף. "בעותק שלפנינו": 10, צ"א, ס"ט, ס"ח, 1, 1, ק"א, 1 ד'; כמו כן חסרים דפים כ"ז, כ"ח מספירה ראשונה. בעותק זה חסרים שערי התשב"ץ ונמצאים השערים של חוט המשולש. 32 ס"מ.‬‬‬‬‬‬‬
שערים מאוירים יפים ונאים.

בדפי ההסכמות שזה דף ראשון בעותק זה. מספר חתימות של: האדמו"ר הקדוש רבי מנשה אייכנשטיין מווערצקי בעברית ולועזית, בתחתית עמוד זה חתימה נוספת של האדמו"ר: שייך לי "הצעיר באלפי" מנשה אייכנשטיין דזיקוב, האדמו"ר היה חתן בדז'יקוב וגר שם מספר שנים.
בדף רביעי בעותק זה חתימה בלועזית בכ"י מחובר: דובעריש אייכנשטיין ומילה נוספת לא מפוענחת. מאוד ייתכן שזה חתימת רבי יששכר בעריש אייכנשטיין מווערצקי "בעל המלבוש לשבת ויום טוב".אביו של ר' מנשה מווערצקי זצלל"ה.
בדפים נוספים בתחילת הספר רישומים בלועזית.
בעותק שלפנינו נמצאים "רק" שלושת השערים של החלק הרביעי שנחלק לשלושה טורים.
הספר כולו כולל שבעה שערים ולהלן תיאור השערים: שער לחלק ראשון עם ציורי אריות ואחריו שער נוסף עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא. שער לחלק שני עם ציורי אריות, שער לחלק שלישי עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא, חלק רביעי שער חוט המשולש, הטור הראשון, עם ציורי אריות, שער לטור השני עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא, ושער לטור השלישי עם המסגרת הרחבה עם הדוגמא. יש עותקים שהדף בסוף חלק שלישי ובו רשימת הספרים שחיבר התשב"ץ נוסף גם בסוף חלק שני.

כריכת עץ מקורית מחופה בחיפוי חדש פשוט מנותקת, כאמור חסר שערים ומספר דפים נוספים, הספר זקוק לתפירה מחודשת, רובו על נייר לבן, שוליים נאים, כתמי רטיבות ושימוש, בלאי בשוליים עקב רטיבות, קרעים וחסרים בדפים אחרונים, באופן כללי מצב בינוני-טוב.

רבי ישכר בעריש מווערצקי (בערך תר"ח- תרפ"ד) ב"ר אלכסנדר סענדער מזידיטשוב וחתנו של רבי מנשה מרופשיץ. כיהן בוורעצקי ובזמן מלחמת העולם הראשונה נמלט לגרוסוורדיין ומשם למונקאט'ש וזכה להערכתו של המנחת אלעזר. מחבר ספר "מלבוש לשבת ויום טוב". חתנו היה רבי יצחק אייזיק מספינקא.

רבי מנשה אייכנשטיין מזידיטשויב אבד"ק ווערצקי, בן רבי ישכר בעריש מזידיטשויב אבד"ק ווערצקי, ולאמו הרבנית הצדיקת נכדת רבי נפתלי צבי מראפשיץ זיע"א). את שנות ילדותו עשה רבינו בבית אביו הק' בזידיטשויב בצל זקינו הקדוש מהרי"א, אשר חיבב את נינו זה למאוד. בהיותו בן שבע נתקשרו בו נכבדות בקשרי שידוכין עם בת רבי יהושע מדזיקוב בעל "עטרת ישועה". כיהן כרב הצעיר בדזיקוב עד עברו לרישא שם נתמנה לראב"ד. מראשית שנות נעוריו היה גריס באורייתא תדיר בהתמדה נפלאה ובעיון עמוק, ובגיל צעיר כבר היה בקי נפלא בש"ס ופוסקים, ורב גוברי' וחילי' בפלפול וסברא ישרה. ועוד בהיותו אברך צעיר כבן י"ח חיבר את חיבורו הגדול אלפי מנשה על חו"מ. כבן שיתסר שיבסר כבר נשא ונתן עם גדולי הדור במשא ומתן של הלכה וחביבות יתירה נודעה לו מהם, הספר עשה רושם עצום בשעתו בעולם התורה ופקיע שמי' טובא ע"י ספרו זה. הספר נעשה נכס צאן ברזל ללומדי חו"מ ובפרט למעיינים בד' הקצה"ח כיון שרבנו מפלפל הרבה בדבריו, ת"ח שבדור הרבו לעסוק בחידושיו, ועי' גם בהגהות מהרש"ם מהגאון מבערזאן [שהי' קשיש מרבנו], שנדפסו לאחרונה עמ"ס הש"ס שמציין לס' אלפי מנשה.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא