מכירה פומבית 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
16.12.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
המכירה הסתיימה

פריט 172:

חתימת רבי סעדיה הלוי מירקאדו על תועפות ראם "מהדורה יחידה". - ליוורנו תקכ"א - מרדכי ברוך קאראבלייו – על רש"י על ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $80
מחיר פתיחה:
$ 80
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

חתימת רבי סעדיה הלוי מירקאדו על תועפות ראם "מהדורה יחידה". - ליוורנו תקכ"א - מרדכי ברוך קאראבלייו – על רש"י על התורה ביחד עם ספר – ספר הזכרונות וחיי יצחק – ליוורנו תקכ"א – יצחק ב"ר מרדכי קאראבלייו. על התורה ומסכתות.
תועפות ראם. חיבור על פירוש המזרחי (הרא"ם) על רש"י, מאת רבי מרדכי ברוך קאראבלייו. ספר הזכרונות וחיי יצחק, חידושים על מסכתות ועוד, מאת רבי יצחק בן רבי מרדכי ברוך קאראבלייו. "מהדורה יחידה". ליוורנו, תרכ"א [1761]. [7], ב - קסז; [3] קסט-רמה [1] דף, 29 ס"מ.
שער לספר תועפות ראם ושער נוסף לספר הזכרונות וחיי יצחק. בתחילת הספר הראשון אישור באיטלקית להדפסת הספר מפרנסי קהילת ליוורנו. בתחילת ספר הזכרונות נוסח מצבת המחבר שנפטר בשנת תקי"ט.
הסכמות: רבני ליוורנו: ר’ מלאכי ב"ר יעקב הכהן, ר’ יוסף פירנאנדיס אפריקאנו, ר’ חנניה מזל טוב ב"ר יצחק חיים בונדי ור’ אברהם יצחק קאסטילו, בלק תק"ך; ר’ שמריה קאטאריואס (שליח טבריה), ר’ יוסף כהן ור’ אברהם כייאט, תוניס, תקי"ט. ‬

בדף 2 ו-3 חתימות רבי סעדיה הלוי מירקאדו "מרבני טורקיה" מחבר ספר נוה צדק, וחתימה נוספת בכור גאברו. הגהות בודדות בכ"י ספרדי.

רבי מרדכי ברוך ב"ר יוסף קאראבאליו זצ"ל. תלמיד חכם עצום מתלמידיו של רבי יצחק לומברוזו זצ"ל (זרע יצחק). ושימשו יחד בבית הדין הרבני בתוניס, לאחר פטירתו של רבי יצחק לומברוזו אשר שימש כרב ראשי לשתי הקהילות , מונה רבי מרדכי ברוך קאראבאליו לרבה של הקהילה הגורנית בתוניס. רבי מרדכי קאראבאליו זצ"ל חיבר שני ספרים: "תעופות ראם" ליוורנו תקכ"א. "מירא דכייא" ליוורנו תקנ"ב. בהקדמה לספר "תעופות ראם" מספר רבי מרדכי ברוך קאראבאליו זצ"ל על הקשיים הרבים בלשרת את הציבור, ועל הקושי הגדול יותר לאחר מותו של רבו רבי יצחק לומברוזו זצ"ל כאשר כל הנטל הכבד נופל על כתפיו, ואין לו זמן לחדש חידושים לתורה, ומביע צער גדול על כך. בהמשך הוא מספר על בנו יחידו ר' יצחק [ראה להלן], אשר שכר לו מלמדים רבים אך ללא הצלחה מרובה. וגם על זה היה לו צער גדול מאוד, עד שאזר חלציו והניח רוב עסקיו והיה יושב ומלמד אותו תורה. הוא גם מספר על שלא נזקק לכספי ציבור אלה רק מיגע כפיו בכבוד, עד שבאחרית ימיו התהפך הגלגל וירד מנכסיו ונזקק לחסדיהם של אחרים. הוא ממשיך ומספר על מות בנו בהיותו בן כ"ח שנים והשאיר בן קטן בן ג' שנים ובת קטנה בת שנה א'. הכמתו באה על: ספר "בני שמואל" לרבי משה בר שמואל עדאוי ליוורנו תקי"ט, ספר "זרע יצחק" לרבו רבי יצחק לומברוזו תוניס תקכ"ח, וספר "יכין ובועז" לרבי צמח דוראן ליוורנו תקמ"ב.
בספר "חיים וחסד" לרבי עוזיאל אלחאייך זצ"ל פרק "מערתא דדיני" דרוש ו' דרוש לכבוד גדול אדונני סבא דמשפטים הרב המו' מוהר"מ (מרדכי) ברוך קאראבאליו תמ"ך בעל ס' (תעופות ראם ומירא דכיה ראש בית אב במדין בק"ק (קהל קדוש) פורטוגיזיס אשר בעיר תהילה תונס יע"א .. לפר"ק בזמן המגפה לתצ"ף כי"ר. כאמור נפטר במגפה אשר פרצה בתוניס ביום ח' לחודש טבת בשנת תקמ"ה.
בנו רבי יצחק בר מרדכי ברוך קאראבליו זצ"ל נולד בשנת תצ"א. בהקדמה לספר "תעופות ראם" לרבי מרדכי ברוך קאראבליו ליוורנו תקכ"א מספר אביו על המלמדים ששכר כדי ללמד את יצחק בנו תורה, על שכרם הרב בנוסף למתנות שקיבלו אך ללא הועיל "לא מצאתי בהם דבר הנהנה, מפני רוב התלמידים שיש להם קטנים וגדולים". בהמשך הוא כותב "אז אזרתי כגבר חלצי והנחתי רוב עסקי והיתי לומד אותו…." מכאן אנו למדים כי למד תורה אצל אביו.
בהמשך הוא כותב על החשק הרב שהיה לרבי יצחק ללמוד תורה ולא פנה להבלי הזמן. עד שירד לעומקה של הלכה והיה מפולפל וחריף. כל שבת לאחר תפילת מנחה היה יושב עם אביו רבי מרדכי ברוך זצ"ל ולומדים יחד ומתפלפלים בספר הרא"ם על התורה. עם צאת השבת לאחר ההבדלה זירז באביו לשבת ולכתוב את כל החידושים שחודשו ולהעלותם על הכתב, וכך חוברו הספרים. הספר "תעופות ראם" אשר נדפסו בליוורנו בשנת תקכ"א. "ספר הזכרונות וחיי יצחק" ליוורנו תקכ"א . בהקדמת אביו לספר "ספר הזכרונות וחיי יצחק" כך כתב "אתחיל לכתוב קצת חידושים ממה שחנני ה' אני הצעיר הקטון מצעירי הצאן יצחק בלא"א מרדכי ברוך קאראבלייו הי"ו היום כ"ט לחודש ניסן שנת חתוך אשו"רי (תקי"ז) לפ"ק". רבי יצחק קאראבלייו נפטר בחיי אביו והוא בן כ"ח שנים והותיר אחריו בן קטן בין ג' שנים ובת בת שנה א'. רבי יצחק קאראבליו השיב את נשמתו לבורא ב י' טבת שנת תקי"ט.(קינה בספר).

כריכה ישנה נאה, בשער הספר הודבקו 2 חלקי דף כתובים בכ"י ספרדי עתיק לחיזוק כולל על חלק מטקסט השער, חלקו על נייר לבן, כתמים, באופן כללי מצב מצוין.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא