מכירה פומבית 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
16.12.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
המכירה הסתיימה

פריט 177:

מקבץ ספרים עם חתימות חשובות. חלקם מהדורות ראשונות.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד

"פאר וכבוד" סיפורים נפלאים מהרה"ק מהר"ם ט"ב ונכדו הרה"ק בעל הייטב לב ומהרה"ק מהר"ש ובנו מהר"י מבעלז. "מהדורה ראשונה". מונקאטש, תרע"א[1911], בדפוס אהרן דוב מייזעלס וחיים גארטענברג, 2, מ"ח ד';
בשער הספר: חתימת הצדיק הנסתר רבי נפתלי יעקב הכהן אב"ד קירליבאב שהאדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמאר היה שולח אליו קוויטל בערב יום הקדוש שיתפלל עליו.
מאחורי השער חתימת המו"ל רבי דוב בער ארמן וכן תיקונים בכ"י.

ללא כריכה, כתמים, קרעים בדף אחרון ללא חסר, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד.

הרב נפתלי יעקב הכהן (י"ט בתשרי תרמ"ה, אוקטובר 1884 - ט"ו בכסלו תשל"ב, דצמבר 1971) היה ידוע בחיבוריו "אוצר הגדולים אלופי יעקב" ו"סבר נפתלי". נולד בעיירה נאנאש בהונגריה למשה וחיה פארל כהן, מצאצאי הרמ"א, המהרש"א הש"ך. היה תלמידו של הרב משה גרינוולד בעל "ערוגות הבושם". בגיל 18 הוסמך לרבנות ולדיינות על ידי רבותיו וכן על ידי הרב משולם ראטה מחבר הספר "קול מבשר". באותה שנה נישא לשרה טוייבא בת הרב חיים דב וורצברגר, מצאצאי רבי יצחק חיות מפראג, הט"ז, התוספות יום טוב. לאחר נישואיו התמנה לדיין ומורה הוראה בעיירה קירליבאבא שבבוקובינה. ב-1941 הוגלה לטרנסניסטריה, שם שהה בגטו במשך שלוש שנים. לאחר מלחמת העולם השנייה עבר לעיר מהאיפלאלווא שבהונגריה, ושרידי הקהילה בחרו בו כרב הקהילה. במהאיפלאלווא הקים בית דין להתיר עגונות ששרדו ממחנות ההשמדה, לצורך זה היה בקשר עם הרב יצחק יעקב וייס בעל "מנחת יצחק" וכן עם גדולי הרבנים. כמו כן הקים ישיבה לבחורים ששרדו את השואה. בשנת תש"ח עלה לארץ ישראל והתיישב בעיר חיפה. שם החל באיסוף חומר לתולדות גדולי ישראל שלאחר חתימת התלמוד ועד לדור השולחן ערוך, תקופה של כאלף שנה. תוך ארבע שנים עלה בידו להכין לדפוס את ספרו בן תשעת החלקים, בשם "אוצר הגדולים אלופי יעקב", הכולל תולדות גדולי ישראל מתקופת הגאונים הראשונים, משנת דש"ן חתימת התלמוד, (590 לספירה) עד שנת הש"ן (1590 לספירה), נדפס בשנת תשכ"ז. נפטר בט"ו כסלו שנת תשל"ב (1971) בגיל 87 ונטמן בבית הקברות שומרי שבת בבני ברק. מספריו ומאמריו: אוצר הגדולים אלופי יעקב תשעה חלקים, סבר נפתלי – פירושים על פרשות השבוע ומועדים, דרשות והדרנים על סיומי הש"ס ומשניות אגרות ומכתבים עם גדולי הרבנים והאדמו"רים בהם חידושי תורה ודרושים

2. ספר "בני רשף" ב"ח. פירוש על אבן עזרא על התנ"ך, מרבי יונה פילווארג. "מהדורה יחידה". פיעטרקוב, תר"ס[1900], בדפוס שלמה בעלכאטווסקי, ח"א, 4, 24, 172 ע'; ח"ב, 152 ע';
בשער הספר: חתימת הצדיק הנסתר רבי נפתלי יעקב הכהן אב"ד קירליבאב שהאדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמאר היה שולח אליו קוויטל בערב יום הקדוש שיתפלל עליו.
כריכה מקורית, נייר יבש טוב, דפים בודדים מנותקים, באופן כללי מצב טוב מאוד.

3. ספר "עוללות אפרים", דרשות שונות, מרבי אפרים איש לונטשיץ. אמסטרדם, תקל"ט[1779], בדפוס יעקב פרופס, 1, קכ"ג ד';
בשער הספר למעלה חתימה רבנית: לה' הארץ ומלואה הק' דוד במוהרמ"י? מהורמ"ס? זצללה"ה, חתימה נוספת: הצעיר שמואל.
בשער הספר ובסופו סמל המדפיסים המפורסם של משפחת פרופס: ידים נשואות למעלה ברכת כוהנים ודגים.
כריכה פשוטה, נייר טוב, רובו נייר לבן, מעט דפים מנותקים, נקבי עש בשוליים הפנימיים, באופן כללי מצב טוב מאוד.

4. ספר "עקדת יצחק" על ספר ויקרא, מרבי יצחק בן עראמה עם ביאור מקור חיים וכו'. ווארשא, תרמ"ג[1883], ללא מדפיס, קי"ח ד';
בדף הפורזץ: חתימת המגיד הנודע רבי שלום שבדרון.
כריכה מקורית?, נייר יבש, דף אחרון וכריכה אחורית מנותקים, באופן כללי מצב טוב מאוד.

5. כרך ספרים:
א', ספר "מטה משה" דיני שו"ע אורח חיים, מרבי משה מפרעמיסלא תלמיד המהרש"ל. מהדורת צילום של מהדורת ווארשא תרל"ו[1876], ק"ך ד';
נייר יבש, מצב טוב-טוב מאוד.
ב, ספר "כנסת ישראל" 10 מעלות בקודש מקדושת ישראל בענייני תפילה, מרבי ישראל חיים ברוין. גראסווארדיין, תרפ"ח[1928], בדפוס יצחק גלאנצער, 1, מ"א ד'; הסכמות רבי יהודה ל"ש אב"ד באטלאן ורבי בנימין פוקס אב"ד גרוסוורדיין.
נייר לבן טוב, כתמים, באופן כללי מצב טוב מאוד.
ג, ספר "הזכירות" עם פירוש מרבי רפאל דין, עם הוספות הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ועוד. לובלין, 1914[תרע"ד], בדפוס נחמה הירשענזון ושלמה שמעון שטרייזבערגר, 56 ע'; בדף אחרון איגרת הרה"ק רבי משולם פייוויש מזאבריז. ותפילה למוצא"ש מהאדמו"ר מראדזין (התפילה היא פרק קמ"ד מתהלים ולאחר מכן פרק ס"ז). מהדורה זו היא מהדורת צילום ממהדורת לובלין תרע"ב[1912].
נייר עבה מאוד, מצב טוב מאוד.
ד, ספר "נחלת ישרים" דברי תורה וחכמה ומוסר ומשלים וחידות ושירים בשם אבי מורי ואבותי הזקנים, עם הערות משני גיס ר’ צבי יחזקאל מיכלזאהן נ"י אבד"ק פלונסק חתן אבי ז"ל, ומוה"ר יעקב שור נ"י אבד"ק קוטב חתן חותני ז"ל. לוקט ע"י משה יעקב שווערדשארף. "מהדורה יחידה". מ.-סיגעט, תרס"ד[1904], בדפוס אברהם קויפמאן, ט"ז ע'; "ספר נדיר מאוד".
הדבקות בשער, נייר יבש, חסר רוב דף אחרון, באופן כללי מצב טוב-טוב מאוד.

בשערי ובסוף הספרים: חותמות ישיבת בית ישראל ויזניץ בגרוסוורדיין.
מאחורי שער ספר מטה משה חתימה: בנימין פוקס אולי הוא הרה"ג רבי בנימין פוקס אב"ד גרוסוורדיין.

כל הספרים כרוכים יחד בכריכה משנות ההדפסה.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא