מכירה פומבית 4 ספרי קודש עתיקים ונדירים, חסידות, חב"ד, הגדות, גדולי ליטא, מכתבים, חותמות וחתימות ועוד.... ועוד...
16.12.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב קיבוץ גלויות 24, בני ברק
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
המכירה הסתיימה

פריט 153:

העותק של חתן הרה"ק רבי ישראל מרוזין - רבי יוסף מונזון מברדיטשוב חותנו של האדמו"ר משטעפנשט. מסכת סוכה ושקלים. ...

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

העותק של חתן הרה"ק רבי ישראל מרוזין - רבי יוסף מונזון מברדיטשוב חותנו של האדמו"ר משטעפנשט. מסכת סוכה ושקלים. לעמבערג. תרכ"ג[1863]. כריכת עור מפוארת.
מסכת "סוכה" מתלמוד בבלי עם כל המפרשים כאשר נדפס בסלאוויטא ובווילנא, ועוד הוספות חדשות. לעמבערג, תרכ"ג[1863], בדפוס אברהם יצחק מענקיש, 2, ב-נ"ז, ב-כ"ח ד';
מסכת שקלים מתלמוד ירושלמי עם פירוש המשניות להרמב"ם, פרוש מהר"א מרבי אליהו מפולדא, תוספות מהרי"ק מרבי יעקב מקראקא, קרבן העדה-שירי קורבן מרבי דוד אב"ד דעסויא. וכעת הוספנו מחדש הגהות הב"ח, חילופי גירסאות וחידושי אגדה מספר עין יעקב. לעמבערג, תרכ"ג[1862] בדפוס הנ"ל, 1, ב-ל"ה ד'.
בדף הפורזץ רישום: זאת הגמרא שייך לר' צבי סיקריטין והוא קנה אותה מרבי יוסף מאנזיס ז"ל חתן "הר' הקדוש מרויזען"
גם כל הש"ס שייכים לר' צבי הנ"ל והוא נתן עבורם סך 62 רייניש כסף.
חתימות נוספות: לייב דערמער מוישניצא, מענדל גלעזר באקוי, ורישומים נוספים: שייך לר' סיקריטין.

2 שערים, חלק מטקסט השער בדיו אדום, שער נפרד למסכת שקלים. גמרא גדולה בגודל 28/44 ס"מ.

כריכת עור מקורית מפוארת עם הטבעות זהב, שוליים רחבים, נייר לבן משובח, כתמי שימוש, מעט נקבי עש זעירים בשוליים. באופן כללי מצב טוב מאוד.

הגה"ח רבי יוסף מאנזאהן זצ"ל. ב"ר דוד מבארדיטשוב. ממשפחה מיוחסת ומפורסמת בבארדיטשוב. וחתנו של הרה"ק מרוז'ין. נשא את הרבנית הצדקנית מרת גיטיל ע"ה בת הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע שאביה החשיבה כאחד מבניו הק'. לאחר נישואין דר אצל חותנו ברוז'ין ולאחמ"כ בהשתקעותו של חמיו זי"ע בסאדיגורא דר עמו בחצר הקודש סאדיגורא, נפטר י"ח שבט. שנת פטירתו לא ידועה ומנו"כ בסאדיגורא. בניו הצדיקים: רבי לוי יצחק מאוזירנא מח"ס "בך יברך ישראל". ורבי חיים דוד מבראד זצ"ל. חתניו: רבי שמואל ראטשינסקי מקעשנוב, וחתנו המפורסם אחיינו הרה"ק רבי אברהם מתתיהו משטעפנעשט זי"ע.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא