Auction 4
Dec 16, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
ספרי סלאוויטא וזיטאמיר, ספרי חסידות מהדורות ראשונות, פריטי חב"ד, ספרי אנגליה, הגדות של פסח, ספרי הגאון מווילנא וגדולי ליטא, ספרי קודש עתיקים, נדירים מאוד, חלקם לא הופיעו במכירות, ספרי ביבליוגראפיה, חתימות חשובות, חותמות, הקדשות והגהות, מכתבי רבנים ואדמורי"ם. עיתונים, מעט צילומים ופריטי אגודת ישראל ובית יעקב ועוד... 
The auction has ended

LOT 33:

"ספר סגולה". היכל הברכה חומש שמות. "מהדורה ראשונה". מהרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין מקומרנא. לעמבערג. תרכ"ז[1867].

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $1,100
Start price:
$ 150
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

חומש שמות עם פירוש היכל הברכה, על פי סודות האר"י ורבינו הבעש"ט, מהאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא. דפוס פעסיל באלאבן. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר הקדוש, לעמערג תרל"ב - 1872.
חומשים "היכל הברכה" להאדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין אב"ד דק"ק קאמרנא, מספרי היסוד של ספרי החסידות ותורת הקבלה. חומשים אלו זכו לחביבות מיוחדת אצל האדמו"רים מכל החוגים (זידיטשוב, צאנז. הרש"ב מליובאוויטש ועוד).
במכתבו של רבינו המחבר לאנשי ארץ אונגארן, אודות הפצת החומשים עם פירושו הקדוש, כתב המחבר את ברכתו המיוחדת וסגולת ספריו הקדושים: "... ומובטחני שכל מי שיהיה חומש שלנו בביתו ינצל מכל רע ומכל פגע רע ומחליים ומחסרון ויהי ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו... בבני חיי ומזונא וחסדים ורחמים והכרעת הכף לזכות ולחיים ארוכים". שמות ומגילת אסתר - [2 שערים], שכ, [46]. השערים ו-7 דפים ראשונים.
סטפנסקי לחסידות מס' 218

כריכת בד חדשה, חלקו על נייר לבן, כתמים, נזקי עש כולל מעט בטקסט, באופן כללי מצב בינוני-טוב.

רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין. היה האדמו"ר השני מקומרנא. נולד בתקס"ו בסאמבור שבגליציה לאביו רבי אלכסנדר סנדר סאפרין, מייסד שושלת קומארנא. מגיל צעיר ניכר בקדושתו, ומסופר כי החלה לפעם בו רוח הקודש. דודו, רבי צבי הירש מזידיטשוב החליט ליטול ממנו את רוח הקודש, על מנת שלא תפריע לו בלימודו ובעבודתו. מגיל צעיר היה נוסע לצדיקי דורו, בראשם החוזה מלובלין ורבי זאב וולף מז'בריז'. החוזה מלובלין העריכו מאד, וגילה חיבה גדולה מאד כלפיו. כשהגיע לגיל 12 נפטר אביו, והוא החל לנדוד ממקום למקום תוך כדי יסורים קשים. דודו, ר' צבי הירש מזידיטשוב פרש עליו את חסותו. לאחר שהתחתן, עבר לבית חמיו, רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. יותר מאוחר עבר לחסות בצלו של רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, בעל ה"אוהב ישראל". לאחר פטירתו, עבר לזידיטשוב, שם למד דודו, ר' צבי הירש. לאחר שנפטר דודו רבי צבי מזידיטשוב עבר לעיירה "קאמארנא", שם החלו לנהור אליו חסידים רבים ששמעו על צדיקותו וקדושתו. בתחילה התבטל בפני דודו רבי משה מסאמבור, ולאחר פטירתו החל לכהן כאדמו"ר בקומרנא.
גדולי אדמו"רי דורו, בהם רבי ישראל מרוז'ין ורבי משה צבי מסווראן העריכוהו וכבדוהו מאד. הוא הנהיג עדת חסידים בקומרנא, עד לפטירתו בי' באייר תרל"ד.
ספריו: זוהר חי- על הזוהר. היכל הברכה- על חמישה חומשי תורה. אוצר חיים- פירוש לתרי"ג מצוות בדרך הסוד. נתיב מצוותיך- הקדמה לס' אוצר חיים. כתם אופיר- על מגילת אסתר. נוצר חסד- על מסכת אבות. עצי עדן- על המשנה מעשה אורג- על המשנה פני זקן- על המשנה. פני זקן- פירוש על הירושלמי מסכת שקלים. עשירית האיפה- על הספרא. נדבת פי- פירוש על מסכת קינים, והערות לספריו 'פני זקן' עמ"ס שקלים ו'עשירית האיפה' על הספרא. שלחן הטהור- הלכות ומנהגים (כנהוג עד היום בקרב חסידי קומרנא). ספר אדם ישר- תפילות להנצל ממגיפה. דרך אמונה- "דברים הנצרכים לתורה ולעבודה". מגילת סתרים - הכולל שני חלקים: "ספר החזיונות" - כעין יומן של האדמו"ר ובו חזיונות, חלומות וסיפורים מתוארכים. הוא גם מדבר בו רבות על שרשי נשמות, ו"מעשה השם" סיפורים על הבעש"ט שרובם שמע מפי חותנו, רבי אברהם מרדכי מפינטשוב. ספר זה היה עד אמצע המאה ה-20 סודי ועבר בכתבי יד רק למעטים מחסידי קומרנא.


catalog
  Previous item
Next item