Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 35:

"ידיעות האיגוד". ביטאון של תלמידי ישיבת ערלוי ירושלים. כרך א'. מהדורה ראשונה. יחודי ביותר.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

" ידיעות האיגוד". "עלון פנימי לתורה, מוסר וטיפוח הקשרים בין תלמידי ישיבת ערלוי". כרך א' שנים תשי"ד – תשי"ט. יוצא לאור ע"י איגוד תלמידי ישיבת ערלוי. ירושלים תש"ך (1960). 8 חוברות מהשנים הנ"ל כרוכים יחדיו עם תוספת הקדמה בתחילתו, ובסופו ד"ת מכ"ק אדמו"ר שליט"א–[רבי יוחנן סופר זצ"ל] מיוחד לאסופה זו. החל מחוברת 5 שם העורך הינו הגה"צ רבי שלום ווינבערגר מטשאבה זצ"ל. נדפס בסטנסיל. בחוברות אלו חומר היסטורי רב על יסוד והתפתחות קהילת ערלוי בארץ הקודש. החוברות כוללים: ד"ת מאדמו"ר רבי יוחנן סופר זצ"ל גאב"ד ואדמו"ר מערלוי בשיעוריו ובסעודה שלישית, מאמרים מתלמידי הישיבה, מהנעשה והנשמע בין כתלי הישיבה ובבית הרב, ברכות ואיחולים לתלמידי הישיבה, אסיפות הועד, הגמ"ח וההנהלה וכו'. דף 1 מנותק אך שלם, כריכה מקורית. מצב מצויין.
האדמו"ר רבי יוחנן סופר (י"ג בטבת תרפ"ג; 1 בינואר 1923 - י"ג באדר א' תשע"ו, 22 בפברואר 2016) היה האדמו"ר מערלוי, דור חמישי לחת"ם סופר. אחרי השואה הקים מחדש את קהילת ערלוי. חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. התגורר בירושלים. כמסורת משפחת סופר מכונה על שם ספרו אמרי סופר. בשנת ה'תש"ז הקים את ישיבת ערלוי עם בחורים שנותרו מקהילת ערלוי. מונה לאב"ד ערלוי ולראש הישיבה. באלול תש"י עלה לארץ ישראל יחד עם קבוצת בחורים שלמדו אתו. לתקופה קצרה התמזגו עם ישיבת פרשבורג בירושלים, שהייתה בראשות הרב עקיבא סופר (מחבר ספר "דעת סופר"), שם שימש כמגיד שיעור. בשנת תשי"ג הקים הרב סופר מחדש את ישיבת ערלוי בשכונת קטמון, ירושלים, בבניין של הקונסוליה הסורית ברחוב יותם. באותה עת הקים מכון להוצאת ספרי החת"ם סופר ותלמידיו. הישיבה נקראת על שם סבו, ישיבת אהל שמעון מערלוי. בתשכ"א הקים בניין חדש במגרש הסמוך. ייסד בתי כנסת וכוללים בריכוזים חרדיים בארץ ישראל ובחו"ל הקרויים על שם אביו, ה"יד סופר", ותלמודי תורה על שם ה"כתב סופר". בנייני המוסדות של ערלוי בגבעת משה שבירושלים וכן המכון להוצאת כתבי יד שהקים קרויים על שם ה"חת"ם סופר". חיבר ספרים על הש"ס שיצאו לאור בשם "אמרי סופר" על ידי המכון להוצאת ספרי חת"ם סופר. לאדמו"ר עוד ספרים ביניהם "יומין דחנוכה" ו"אפריון חתנים".


catalog
  Previous item
Next item