Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 40:

מקבץ ספרי חסידות מגוון, 7 ספרים חלקם מהדורות ראשונות. חלקם נדירים.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

1 ספר הפנים-זבד טוב. ספר הפנים ליקוטים ואזהרות לשמור פיו ולשונו בביהכנ"ס ובבהמ"ד ובפרט בעת התפילה ובקריאת התורה מלוקט מראשונים ומאדמורי"ם. מרבי זאב וואלף לייכטער בהרה"ח נתנאל מנחם סופר מ"ק ראהאטין. "מהדורה ראשונה". לעמבערג?. תרע"א(1910). 3, ב-ל"ו בסופו מודבק מודעה מאביגדור וויינבערגער מו"ס בקשר לספר. כרוך איתו ספר זבד טוב מהמחבר הנ"ל בו נמצאים ענינים שונים וטובים לתועלת ישראל דברי צדיקים קדושים (רובם מאדמורי"ם שונים וצדיקי החסידות) ודיני ספר תורה ותפילין מדברי הראשונים ותוספת ממנו. "מהדורה ראשונה". כנ"ל. י"ד ד'; "המחבר מתלמידי האדמו"ר מהרי"א מזידטשוב". כריכה מקורית. נייר יבש ומעט שביר, דפים מנותקים, מצב בינוני-גרוע.
2 ישמח משה על התורה, מהדורה שניה. מהאדמו"ר הרה"ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל. ח"א. בראשית שמות. מ-סיגעט. תרנ"ח(1898). בדפוס משה בלומענפלד ויחיאל מיכל דאוויד. 2, ר"ג ד'; ח"ב. ויקרא-דברים. מ-סיגעט כנ"ל. במקור 2, קנד, מט ד'; "בעותק שלפנינו חסר מדף קנ"ג ועד דף ח במפתחות כולל ד' ח'". 2 כרכים. כריכות מפורקות. נייר יבש ושביר. דפים מנותקים. מצב בינוני-גרוע.
האדמו"ר הרה"ק רבי משה טייטלבוים הידוע בעולם החסידות על שם ספרו "ישמח משה", ראש השושלת המפוארה של חסידות סיגט-סאטמר, היה איש האשכולות, מגדולי צדיקי החסידות, מקובל אלוקי, משיב תשובות הלכתיות ונותן קמיעות שהתפרסמו בדורו בכל קצוות תבל. נולד בשנת תקי"ט, ובהשפעת חתנו בעל האריה דבי עילאי, נסע אל החוזה מלובלין, שם נתפס לחסידות, בשנת תקס"ח נבחר לרב באויהל והיה למפיץ הראשון והחשוב של החסידות בהונגריה, פרסומו וצדקותו התפרסמו, ואף ה'חתם סופר' שעמד עמו בקשרי הלכה, ביקש את ברכתו ושיתפלל על בנו ה'כתב סופר' בחוליו.
3 ספר דמשק אליעזר אמרות טהורות מהאדמו"ר רבי אליעזר הגר מויזניץ אחי האדמורי"ם האמרי חיים מויזניץ והמקור ברוך מסרט. "מהדורה ראשונה". ירושלם. תש"ט(1949). בדפוס בית היתומים דיסקין. 1 ד', רנ"ב ע', 2 ד'; כולל הקדמה מאחי המחבר. הספר מפורק. כריכה מפורקת. דפים מנותקים. נייר שביר. מצב בינוני-גרוע.
האדמו"ר רבי אליעזר הגר הדמשק אליעזר. תרנ"א-תש"ו(1891-1946). כיהן כאדמו"ר וראש ישיבה בויז'ניץ. מכונה "הדמשק אליעזר" על שם ספרו. נולד לרבי ישראל הגר, האדמו"ר מויז'ניץ, נקרא ע"ש סביו רבי אליעזר הורוביץ מדז'יקוב. נישא לבתו של רבי יצחק מאיר השיל מקופיטשניץ. הוסמך להוראה על ידי המהרש"ם מברז'אן ורבי שמואל אנגל מרדומישלא. בתקופת מלחמת העולם הראשונה שהה בווינה ביחד עם חותנו. בשנים אלו עמד בקשר עם גדולי תורה רבים ששהו בווינה בעקבות המלחמה, ובהם רבי אברהם מנחם שטיינברג (בעל "מחזה אברהם") שאף הסמיך אותו לרבנות. בשנת תרפ"ב הוכתר כרבה של ויז'ניץ ושנה לאחר מכן הקים את "ישיבת ויז'ניץ" בעיירה. לאחר פטירת אביו בתרצ"ו (1936) החל לכהן כאדמו"ר. 4 בארות המים מהדו"ת ובו באר 1 מ-7 בארת ונקרא בשם באר לחי ראי. חידושי תורה ואמרי קדש מהאדמו"ר ר בי צבי הירש הכהן מרימנוב. יו"ל ע"י תלמידו ר' אברהם אבלי קנרפוגל. כולל סגולות לפרנסה ועוד מהאדמו"ר הנ"ל. סאטמארנעמעטי. תש"ב(1942). בדפוס מאיר ליב הירש. 2, ל ד'; כריכה ישנה פגועה. נייר יבש ושביר. מצב בינוני. דפים מנותקים.
הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימנוב כונה ר' צבי הירש משרת, תקל"ח-תר"ז(1778-1846). היה אדמו"ר חסידי בדור החמישי לחסידות, ממלא מקומו של רבי מנחם מנדל מרימנוב. בגיל 15 נסע לטרנוב לרבי אברהם משה מפשעווארסק ונמשך לחסידות. רבי משה שלחו לרבי מנחם מנדל מרימנוב לקבל ממנו בחסידות. רבי צבי הירש עזב את מלאכתו ונסע לפריסטיק שם התגורר רבי מנחם מנדל, התיישב בבית המדרש והחל באמירת תהילים. החסידים ריחמו עליו ולמדו עמו גמרא עד שראה ברכה בלימודו. רבי צבי הירש ביקש מהגבאים לתת לו מלאכה בשימוש הצדיק וקיבל את מלאכת הסקת התנור בבית המדרש אך לא יותר מזה. פעם הגבאי נעדר מהעיר והרשה לו להציע את מיטת רבי מנחם מנדל. באותו לילה שאל את הגבאי מי הציע את המיטה? הגבאי חשב שרבו רוצה לגעור בו והחל להתנצל שהיה מוכרח לנסוע מהעיר ולכן נתן לבחור מטרנוב להציע. רבי מנחם מנדל אמר לו שמהיום יתן לו את עבודות הבית ומאז כונה ר' צבי הירש משרת. לאחר שרבו עבר לרימנוב לקח עמו את תלמידו משמשו רבי צבי הירש. בגיל 20 השיאו לבתו של אחד מגדולי החסידים ואף לאחר חתונתו המשיך לשמש את רבו. רבי מנחם מנדל הורה לגדולי תלמידיו ללכת אחרי פטירתו לרבי צבי הירש. לאחר פטירתו בשנת תקע"ה רצו החסידים להכתיר את בנו רבי נתן לייב לאדמו"ר אך הוא סירב באמרו שאביו צווה למנות את רבי צבי הירש. רבי צבי הירש סירב להתנהג באדמו"רות ונסע לחצר ידידו רבי נפתלי צבי מרופשיץ שם ישב לעצמו ועסק בתורה ובעבודת ה'. בהיותו ברופשיץ התאלמן מאשתו אז חזר בגפו לרימנוב ונישא בשנית. רבי צבי הירש היה מקושר לרבו רבי מנחם מנדל גם לאחר פטירתו והיה נכנס לקברו אף שהיה כהן. בשנת תקפ"ז לאחר פטירת רבי נפתלי, עדיין חסידי רימנוב לא מינו ממשיך והעדה התנהלה על ידי זקני החסידים. לאחר שחזר רבי צבי הירש לרימנוב הכתירוהו והוא החל להתנהג באדמו"רות. חסידים רבים נסעו אליו, ואף אדמו"רים היו נוסעים אליו כחסידים. היה בעל חסד גדול, אסף וחילק צדקה כל ימיו.
5 ספר ייטב פנים על שבתות ומועדים ב"ח מהאדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים הייטב לב. חוסט. תרע"ב(1912). בדפוס משה חיים וויינשטיין. ח"א. 1, קפ"ג, 1 ד'; ד' אחרון מודעת פרסום מבית הדפוס. ח"ב. 1, קס"א, 1 ד'; ב"ח בכרך אחד. כריכה מקורית. הספר מתפרק. דפים מנותקים. נייר יבש. מצב בינוני. האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים (ה'תקס"ח, 1808 − ו' באלול ה'תרמ"ג, 1883) היה רבה של סיגט, והאדמו"ר הראשון מסיגט. מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו. לאחר פטירת סבו ה"ישמח משה" בשנת ה'תר"א, סירב אביו להחליפו ויקותיאל יהודה נקרא למלא את מקומו באוהלי. ולאחר מכן בסיגעט. ראש שושלת סיגעט-סאטמאר.
6 ספר אשל אברהם על חח"ת, מרבי אברהם יצחק אויסשפיטץ מדעעש. כולל דרכי צדק הנהגות טובות ושיר פלא מבעל המעגלי צדק מדעש, ואזהרות מהרה"ק הישמח משה. "מהדורה יחידה" דעעש. תר"צ(1930). בדפוס יודא פאנעט ושותפו. 11 ד', ר"י ע', 1 ד'. הסכמת האדמו"ר רבי יחזקאל פאנעט מדעש. כריכה מקורית. מצב בינוני-טוב. מעט נזקי עש בעיקר בשוליים פנימיים. הדבקות בדפים אחרונים ללא פגיעה בטקסט. נייר יבש.
7 ספר רמתים צופים פירוש נחמד על ספר תנא דבי אליהו, מרבי שמואל משינאווא. ביאורים וחידושים ע"פ מה ששמע מרבותיו החוזה מלובלין, היהודי הקדוש, השרף מקוצק, החידושי הרי"ם, הרבי ר' בונים מפרשיסחא, רבי שלמה יהודה ליב מלענטשנע ורבי יצחק מנעשכיז. ווארשא. תרמ"א(1881). אליהו רבא. קכ"ד ד'; אליהו זוטא. ס ד'; כפי הנראה עותק שלפנינו הוא מהדורת צילום ישנה של מהדורה ראשונה ואינו מהדורה ראשונה. כריכה מקורית פגועה. מצב בינוני. נייר יבש ושביר. דפים מנותקים, מעט קרעים בשולי הדפים.
רבי שמואל משינאווא תקמ"ה-תרל"ג(1785-1873). תלמיד רמ"מ מקוסוב, רבי שלמה יהודה ליב מלענטשנא, רבי יצחקמנשכיז, רמ"מ מקוצק, החידושי הרי"ם, ועוד. רב בשינאווא, וולאדובא, בראק, שדליץ, לאוויטש ונאשלעסק.                                                                                                       

catalog
  Previous item
Next item