Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 33:

רב טוב מבעל הייטב לב. מהדורה ראשונה. לעמבערג תרמ"ט. חותמות מאיר דוד מאנדעל.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר רב טוב לבית ישראל לבאר עוד מקראי קדש הכתובים בספר התורה באר היטב פנים אל פנים. מהרה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים, בעל הייטב לב. "מהדורה ראשונה". הובא לבית הדפוס ע"י נכדו רבי משה דוד טייטלבוים אב"ד מאדיאר לאפאש. לעמבערג. תרמ"ט(1889). בדפוס יעקב משולם עהרינפרייז. 1, קפ"א, 1 ד';‫ דף קעב, ב-קפא: ייטב פנים; הוספת[!] להספר ייטב פנים ... ‬בדף האחרון: שני מכתבים "ע"ד המכשלה שנהייתה בעשיית היינות ... שלא יכשל באיסור חמץ בפסח ויי"נ [ויין נסך]", מאת ר’ יקותיאל יהודה טייטלבוים. ‬חותמות מאיר דוד מאנדעל. בדף הפורזץ רישומי לידות. כריכה מקורית. נייר יבש. מעט מאוד נקבי עש בשוליי דפים אחרונים. באופן כללי מצב מצוין.
הרה"ק האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים תקס"ח- תרמ"ג(1808-1883). רבה של סיגט, והאדמו"ר הראשון מסיגט. מכונה ה"ייטב לב" על שם ספרו.בן רבי אלעזר ניסן טייטלבוים, אב"ד דרוהוביץ', בן רבי משה טייטלבוים מאוהלי, ה"ישמח משה". בגיל צעיר נשא לאשה את בתו של רבי משה דוד אשכנזי, אב"ד טולצ'ובה. בשנת ה'תקצ"ג, נתקבל לאב"ד סטרופקוב שבהונגריה ונשא במשרה עד שנת ה'תר"א. לאחר פטירת סבו ה"ישמח משה" בשנת ה'תר"א, סירב אביו להחליפו ורבי יקותיאל יהודה נקרא למלא את מקומו באוהלי. הסיעה החסידית שם מנתה רק כמה עשרות משפחות מתוך יותר מאלף; בכתב המינוי שלו חויב להפסיק לחלק קמיעות, להתפלל רק בנוסח אשכנז בבית ובציבור, לא להאריך בדרשותיו ולא לקלל איש. הוא לא עמד בכך, ולבסוף קצו בו הפרנסים וגירשוהו מקץ כמה שנים של מריבות. מחליפו היה הרב ירמיה לעוו, מתנגד קנאי שרדף בעזוז את חסידי העיר. אחרי שסולק קיבל את רבנות גורליצה. בשנת ה'תרט"ז נבחר כאב"ד דרוהוביץ' תחת אביו, לאחר משא ומתן של קרוב לשנתיים. בשנת ה'תרי"ח הוזמן לשאת הספד בלווייתו של אחד מפרנסי סיגט, שמואל זיינוויל כהנא (חתן רבי יהודה כהנא הלר, מחבר "קונטרס הספקות"), ודבריו הותירו רושם עז. הוא נקרא לרבנות העיר, והחל למלא את תפקידו בי"ח בתמוז באותה שנה. חסידים רבים נסעו אליו. בימי הקרע ביהדות הונגריה כשל בצירוף סיגט ללשכה האורתודוקסית החדשה בשל התנגדות בקהילה. היא נותרה במעמד סטטוס קוו, אף כי תושביה התנערו מכינוי זה, שהיה לגנאי בפי היראים. עוד קודם הוציא את ספרו של סבו, "ישמח משה" על התורה. בהיותו בסיגט סידר את תשובות סבו על שולחן ערוך, בכותר "השיב משה". בהרבה מקומות הוסיף את תשובותיו שלו, תחת החתימה 'ודו"ק הייט"ב'. בין תלמידיו היו הרב שלמה יהודה טבק, והרב חיים אריה כהנא. התכתב עם רבי מנחם מנדל פנט מדעש. רבי אלי' הרשובסקי אב"ד דרוהוביץ' בעל "אזור אליהו", רבי יחזקאל שרגא הלברשטאם משינאווא, רבי אהרון הלברשטאם אב"ד צאנז, גיסו (אחי אשתו) רבי יואל אשכנזי אב"ד זלוטשוב מחבר ספר שו"ת מהר"י אשכנזי, רבי יוסף יואל דייטש אב"ד מונסטרישץ', רבי משה תאומים אב"ד הורודנקא מחבר ספר שו"ת דבר משה, רבי שרגא פייבל שרייאר אב"ד ברדשין מחבר ספר "גחלי הקדש", ורבי שמואל ארנפלד בעל "חתן סופר. הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים (תרט"ז – תרצ"ה) בן הרה"ק רבי ישראל יעקב יוקל מוואלאווע בן רבי אליעזר ניסן מדרוהביטש בן הישמח משה. אביו רבי ישראל יוקל היה חתן דודו רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט בעל ייטב לב ובצלו גדל רבי משה דוד, סביו הייטב לב חיבבו ביותר ומסר לו את כל כתבי זקנו הישמח משה שיסדרם ויביאם לדפוס והוא אכן הוציא ספרים רבים מספרי הישמח משה על התורה, נ"ך ותהלים אגדות ודרשות, מלבד גדולתו וצדקותו היה מגדולי רבני טראנסלוויניה, פוסק מובהק וראש ישיבה גדול, חותנו היה הרה"ק רבי אריה ליב הלברשטאם מטורנא ב"ר דוד מקשאנוב בן הדברי חיים.                                                                                   

catalog
  Previous item
Next item