Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 10:

מהדורה ראשונה. עמוד העבודה קוסוב. חלקו על נייר כחלחל. עותק חסר. חותמות גדולי חסידי חב"ד.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $110
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר עמוד העבודה והוא חלק שני מספר יסוד האמונה. ללמד דעת את העם ליראה את ה' ולאהבה, ולפתוח שערי הקבלה. מהרה"ק ר' ברוך ב"ר אברהם מקאסוב. יו"ל ע"י נכדי המחבר. "מהדורה ראשונה" טשערנוביץ. תרי"ד(1854). בדפוס J. ECKHARDT UND SOHN. במקור [2], ה-ו, רב ד'; עותק שלפנינו מגיע עד ד' קצ"א, חסרים 11 ד' הליקוטים. הסכמות הרה"ק ר'מנחם מנדל מפרימישלאן והרה"ק ר' משה מסמבור. סטפנסקי חסידות מס' 464. חתימת בעלות עתיקה בשער יהושע העשיל..? חותמות הגאון החסיד רבי שלמה יהודה לייב אליעזרוב מחברון מגדולי וחשובי חסידי חב"ד בחברון. חלקו על נייר כחלחל. כריכה ישנה כנראה לא מקורית. מעט הדבקות בשוליים למטה בדפים ראשונים ואחרונים. בחלק מהדפים בלאי בשוליים למטה. מעט נזקי עש בשוליים למטה ומעט מאוד בתוך הטקסט. באופן כללי מצב מצוין.
הרה"ק ר' ברוך מקוסוב(המוכיח מקוסוב) היה גאון אדיר בנגלה ומקובל, חי בדורו של הבעל שם טוב יתכן והכיר את הבעל שם טוב, תלמידם של המגיד ממזריטש ורבי מנחם מנדל מפרימשלאן שאת תורתם הפיץ בספריו "יסוד האמונה" על התורה, נביאים וכתובים וש"ס, ועוד. ח"ש של ספרו "עמוד העבודה" הוא מפתח לתורת הקבלה, ויכוח השואל ומשיב אודות לימוד הקבלה, ועוד. גאון דורו רבי יצחק מהאמבורג העיד עליו ש"בצדק כל אמרי פיו ואין בהם נפתל". רבי מנחם מנדל מפרימישלאן מעיד עליו ועל תורתו "שהם עיקר יסודות התורה ויסוד האמונה, ליתן כבוד לה' אלקינו". יש אומרים כי היה תלמידו של רבי מנחם מנדל מויטבסק אך קמו עוררים על נכונות עובדה זו. בספריו ישנה גישה דומה לגישתו של אדמו"ר הזקן במאמרי החסידות שלו - לתת ביאורים לשאלות יסודיות "לענינים" בשלמותם. נפטר בי"ג חשוון תקמ"ב.           

הרב שלמה יהודה ליב אליעזרוב (בקיצור שיל"א; תרכ"ג - כ"ז בטבת תשי"ב) היה ראב"ד ומנהיג קהילת חב"ד והאשכנזים בחברון. שליח לקהילת יהודי בוכרה בסמרקנד. נולד בעיר יעקבשטאט שבלטביה, לרב אליעזר שמעון קזרנובסקי מצאצאי האדמו"ר הזקן. כשהיה בן עשר שנים עלה עם משפחתו לארץ והתיישב בעיר חברון. בחודש סיון שנת תר"מ נשא לאישה את מרת חנה ברכה בתו של הרב דובער הלוי אשכנזי. אחרי חתונתו שינה את שם משפחתו ל"אשכנזי", שם-משפחת אשתו. למד אצל ראב"ד עדת האשכנזים בחברון הרב שמעון מנשה חייקין והיה תלמידו המובהק, כן למד אצל רבי אליהו מני, שבמשך השנים אף הכין את כתביו לדפוס. את ה'קבלה' לשו"ב קיבל מקודמו ברבנות חברון רבי דובער אפרת. בשנת תרנ"ב (ואולי אף מספר שנים קודם) נסע לשליחות בפעם הראשונה לעיר סמרקנד מטעם העדה הספרדית בחברון ובברכת רבו אדמו"ר הרש"ב, שם שימש כרב העיר והקהילה הבוכרית (לבקשת יהודי המקום שהכירו בגדלותו הרוחנית וביקשו שישאר אצלם ויכהן כרבם). במשך זמן כהונתו פתח ישיבה ומקוואות והכשיר תלמידים לשחיטה, לשם כך מינה את תלמידו בכירו שו"ב מומחה הרב יונה אהרונוב כמדריך בית הספר ללימודי השחיטה שייסד, כדי להעמיד שוחטים מומחים שהיו נצרכים באותה עת. כמו כן פתח בית דין בסמרקנד, וכיהן בו כדיין יחד עם הרב שלמה פנחסוב, הידוע בכינויו "באבאג'אן כאבולי", הרב חיים פנחסוב (פילוסוף), והרב יוסף-חיים כימיאגרוב. מ שהה בעיר זו לפרקים עד סביבות שנת תר"פ. בעקבות שהייתו שם שינה את שם משפחתו לאליעזרוב (כשמות-משפחת יהודי המקום) שפירושו הוא בן אליעזר. מחסידיו של רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש. בשנת תרס"ג מונה לרבה האשכנזי של חברון, במקום הרב דובער אפרת שעזב לירושלים. היה ידיד קרוב של רבה הספרדי של העיר - רבי חיים חזקיהו מדיני בעל השדי חמד. הוא הקים בחברון את ישיבת תורת אמת וישיבת מגן אבות ועמד בראשם. בן משפחתו ורבו, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, מינה אותו להיות נציגו ובא כוחו לארץ ישראל, והטיל עליו שליחויות שונות.

catalog
  Previous item
Next item