מכירה פומבית 1 ישראליאנה, יודיאקה, ספרים, ספרים חתומים, ספרי אמנות, יין, תמונות
25.3.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 2:

ספר יודאיקה בשפה רוסית 1913 Е.В. Членовъ - Пять лѣтъ работы въ Палестинѣ

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 120
הערכה:
$150 - $180
עמלת בית המכירות: 12.8% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

ספר יודאיקה בשפה רוסית 1913 Е.В. Членовъ - Пять лѣтъ работы въ Палестинѣ
 - Членов, Ефим Владимирович
 врач и общественный деятель; род. в Кременчуге в 1863 г. Охваченный общим увлечением русской молодежи, Ч. примкнул было к народникам, однако погромы 1881 г. побудили его отдать силы еврейскому народу. Он вступил после первого конгресса в сионистскую организацию. Избранный в 1908 г. уполномоченным московского района, Ч. развил большую энергию (устройство съездов, основание осведомительных бюро по вопросам школьного преподавания, издание программ для изучения еврейской истории, разработка каталогов для нужд библиотек, пропаганда идеи сионизма и т. п.). В 1898 г. в руки Ч. перешло управление делами национального фонда в России.
На шестом конгрессе на предложенный Герцлем план колонизации Уганды  Ч. ответил выходом из зала заседания, и за ним последовало еще 128 делегатов. Против территориализма Ч. напечатал серию статей под общим названием "Сион и Африка". Ч. был избран в Actions-Comité, затем членом наблюдательного совета еврейского колониального банка, наконец, членом директориума национального фонда. Ч. — приверженец политической, иначе говоря, дипломатической работы. Однако он считает необходимой культурную работу и колонизационную деятельность в Палестине, ставя во главе угла "выкуп земли". Он организовал в 1909 г. группу капиталистов для устройства хозяйства на широких началах — это поселение Медждель  — и много поработал для Общества вспомоществования евреям-земледельцам в Сирии и Палестине. В ознаменование тридцатилетней деятельности Ч. один из новых поселков был назван именем Ч. — "Jechiel". Ч. принимает участие во многих общественных организациях и начинаниях. Из его литературных работ должны быть отмечены: брошюра о втором базельском конгрессе, "Эволюция политического сионизма и задачи текущего момента" и "Пять лет работы в Палестине" (Москва, 1913). Ч. напечатал на нескольких языках ряд  .статей и несколько трудов до медицине

103 עמודים
14.5x ס״מ/19 ס״מ
260 גרם
מצב טוב

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא