רכב מכונס נכסים
משרד עורכי דין סלונים אגמי
28.5.23
מוזמנות בזאת הצעות לרכישת הרכב, שיימכר ע"י כונסת הנכסים-עו"ד תמי סלונים.
 • הרכב מאוחסן במחסני א.ט. שירותים משפטיים, רח' יגיע כפיים 12, קריית אריה פתח תקוה טל' 03-9215835/6.
 •  פרטים אודות הרכב, וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר                              https cars.bidspirit.com.
 • הצעות לרכישת הרכב הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש לסלונים-אגמי משרד עו"ד, בצירוף ערבון בגובה 10% מסכום ההצעה, בשיק בנקאי לפק' עו"ד משה אגמי/ כרטיס אשראי של המציע (צילום כרטיס אשראי משני צדדיו), והן תהוונה הצעה בלתי חוזרת.
 • ביום ראשון 28/05/2023 בשעה 12:00 תתקיים התמחרות בין בעלי ההצעות.
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר מיד בסיום ההתמחרות. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר אצל סלונים-אגמי משרד עו"ד וכן באתר https cars.bidspirit.com. הסכם המכר אינו ניתן לשינוי.
 • מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מכל סיבה שהיא, תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם.
 • כלי הרכב יימכר במצבו הנתון AS-IS והאחריות לבדיקת כל הפרטים הנוגעים לכלי הרכב, לרבות מצב כלי הרכב, נתוני מד אוץ, טיב כלי הרכב, מצב משפטי, פיסי, ואחר, מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ולא על כונסת הנכסים ו/או מי ממשרדה ו/או כל אדם אחר. למציעים מומלץ לגשת פיזית ולראות את הרכב במגרש האחסנה, ואין לראות בנתונים, תמונות, שמאות, וכל מידע אחר על הרכב המפורט בהזמנה זו ו/או באתר https cars.bidspirit.com, כאסמכתא כלשהיא.
 •  כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות וכן לבטל את הליך ההתמחרות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
 •  המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או ביהמ"ש, לפי העניין.
 • לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל מיכל מ- סלונים-אגמי משרד עו"ד, טל': 09-3733312 פקס: 09-3733359 דוא"ל: michalb@tslonim.co.il
למידע נוסף

טויוטה ראב 4 היבריד מודל 2019

85,458 ק"מ, יד נוכחית: ראשונה, בעלות נוכחית: פרטי. מחיר מחירון: ₪156,547. תיבת הילוכים: אוטומטי צבע: לבן, מנוע: בנזין-חשמלי, נפח מנוע: 2,487 סמ"ק, כוח סוס: 178, הנעה: 4x2, גימור: E-MOTION, מפתח: יש.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג רכב ג'יפים וג'יפונים
יצרן טויוטה
דגם ראב 4 היבריד
תאריך עלייה לכביש 3 / 2019
מספר רכב 467-20-701
מד אוץ 85,458 ק"מ
תיבת הילוכים אוטומטי
יד ראשונה (00 בעלים קודמים)
בעלות נוכחית פרטי
נפח מנוע 2,487 סמ"ק
גימור E-MOTION
מנוע בנזין-חשמלי
הנעה 4x2
צבע לבן
כוח סוס 178 כ"ס
מפתח יש
מחיר מחירון ₪156,547
מקום תצוגה מגרש האחסנה א.ט, רח' יגיע כפיים 12, פתח תקווה, טלפון 03-9215835/6
מומלץ לגשת ולראות את הרכב במגרש לפני הקנייה. אין להסתמך על התמונות שהנן לשם זיהוי הרכב במקום האחסון
הערות הנעה באמצעות מנוע בנזין/חשמלי

פרסום מחיר המחירון ניתן כשרות ולא מחייב את המוכר ומחובתו ואחריותו של כל מציע לבדוק את מחיר המחירון העדכני בכוחות עצמו
מסמכים:
רשיון רכב‬
שמאות
הסכם מכר
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu