Auction 1
Jan 17, 2018 (your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak

עמלת המכירה 0% . מלבד תשלום עבור טיפול בפריט על סך 50 ₪ + מע"מ 

מכירת כרוז באולם הקהל מוזמן

The auction has ended

LOT 47:

מקבץ חתימות ומכתבי רבנים

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 100
Estimated price:
$300 - $400
Auction house commission: 0% More details
VAT: 17% On commission only

מקבץ חתימות ומכתבי רבנים

1. מכתב תודה מהרב אברהם וולף מסמינר אור החיים בגילגולה הראשון ברחוב רבי עקיבא על עזרה למוסד וכן העתקת ספר החפץ חיים על התורה כתשורה 

2. אישור שניתן להרב יעקב גלינסקי לאיסוף תרומות מק"ק יוצא סוריה בחתימת ראש המוסדות וכן בחתימת ר''י גלינסקי זצ''ל 

3. רישום חוב על ספר של הרב רפאל ברוך טולדינו זצ''ל 

4. כרטיס שנה טובה מהרב לאו בצעיריתו בנתניה catalog
  Previous item
Next item