ספרי קודש, שנות הש', קבלה, חסידות, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, מסמכים היסטוריים, כרזות
31.1.18 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מוסד הרב קוק, הרב מימון 1, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 1:

רי"ף משנת "שד"י" - סביוניטה, שי"ד-שט"ו - שלשה כרכים

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $500
מחיר פתיחה:
$ 500
עמלת בית המכירות: 22%
מע"מ: על העמלה בלבד

הלכות רב אלפס, עם המפרשים. סביוניטה, [שי"ד-שט"ו 1554-1555]. דפוס טוביה פואה. מהדורה ראשונה של "שלטי הגיבורים".
שלשה כרכים הכוללת את כל ספרי הרי"ף על מסכתות הש"ס [ישנם חסרון דפים, כפי רשום למטה]. בכרך הראשון רישומי בעלות בדף השער ומספר הגהות בכתיבה מזרחית.
רישום בעלות בדף השער של הכרך השני: "זה הספר יאושע אברהם אישטרוק אשר קניתי אותו מיעקב ישראל אל... אב ב"ר עמנואל לאטאש(?) נ"ע לערך עשרים ושני... במעות גדול בשנת ת"ז לפ"ק".
ייחודה של מהדורת "שד"י"
מהדורה זו של רב אלפס שנדפסה בשנת "ואל שד"י יתן לכם רחמים" יצאה לאור בעת גזירת ספרי הקודש באיטליה, שהחלה לדאבון לב בשריפת התלמוד ברומא בראש השנה שנת שי"ד (1553). באותן שנים נאסרו לימוד והדפסת התלמוד כליל, אך עם זאת ספרי הרי"ף [שאינם מכילים האגדתות השונות אודות הנצרות גויי הארץ] הותרו בשימוש. עקב כך היה עיקר לימודם של חכמי איטליה באותן שנים בספרי הרי"ף. כך הפכה מהדורה זו למהדורה חשובה ושימושית במיוחד (על גזירת ספרי הקודש באיטליה, ראה: מבוא לחידושי רבי משה קאזיס, מכון ירושלים, תשמ"ח; א' יערי, שריפת התלמוד באיטליה; מ' בניהו, הדפוס העברי בקרימונה; ועוד).
החיבור המפורסם "שלטי הגיבורים", שנכתב באותו דור ע"י רבי יהושע בועז - מגדולי הפוסקים באיטליה, נדפס במהדורה שלפנינו לראשונה.
שלושה כרכים (לא שלמים). כרך א': צח, צז-קע, [2], קעא-קפז, קפט-רכה, רכה-רכט, [1], רכז-רסז, רסה-תי דף. כרך ב': [1], תב-תקנג דף (במקור: [1], תב-תשעח דף). חסרים 226 דפים. כרך ג': קנט דף (במקור: שצח [צ"ל: שצו], נד דף). חסרים 292 דפים. 37.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים. דפים רבים במצב טוב, חלק מהדפים במצב בינוני, בינוני-גרוע. כתמים ובלאי. סימני רטיבות ופגעי עש במקומות שונים. פגעי עש רבים בכרך השלישי. קרעים גסים בדפי השער של שניים מהכרכים. קרעים משוקמים עם פגיעה בטקסט במספר דפים. כריכת עור חדשה, כריכת עור ישנה ובלויה וכרך נוסף ללא כריכה.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא