מכירת ספרי קודש מיוחדת! כל הספרים מתחילים ב 10 דולר בלבד! - מכירה אוטומטית
27.11.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רוטשילד 49 מזכרת בתיה
המכירה הסתיימה

פריט 339:

לוט פירושים על חמש מגילות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $20
מחיר פתיחה:
$ 10
עמלת בית המכירות: 17% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

לוט ארבעה עשר ספרי פירושים על חמש מגילות: 1.חומ"ת אנ"ך- ר"ת: חידושי ונמוקי מפרשי תורה אוריתא נביאי כתיבי, על חמש מגילות, מאת: ר' חיים יוסף דוד אזולאי זצ"ל, נדפס בוויען, שנת: תרע"ג- 1913, נזקי עש קלים, דף שער מנותק וכריכה ישנה ומעט מנותקת, 2.ערוגות הבושם- פירוש על שיר השירים, מיוסד על ספר הזוהר, ולקטי פרי מגדים מספר שושנת העמקים, מאת: משה בן ר' הלל ז"ל מזאמושטש, נדפס בפשעמיש, שנת: תרנ"ה- 1895, הוספות בצדדים בכתב יד, מעט כתמי מים, כריכה תלושה. 3.משתה יין- דרושים על מגילת אסתר, מאת: ר' מאיר ב"ר חיים אייזנשטאט זצ"ל נדפס בשנית במונקאטש, שנת: תרס"ג- 1903, מעט כתמי מים, כריכה ישנה ותלושה ומעט דפים תלושים. 4.מכלול יופי- מגלת קהלת עם פירוש רש"י ז"ל ופירוש מאת: ר' אליהו בעל שם, נדפס ברביעית בפארגורזע אצל קראקא, שנת: תרס"ב- 1902, נזקי עש קלים, ללא כריכה ודפים מוכתמים. 5.שדה ירושלים- באורים, תקונים, הערות וציונים על תרגום ירושלמי על חמש מגילות, מאת: אפרים ב"ר פנחס זילבער ז"ל, נדפס בטשערנאוויטץ, שנת: תרמ"ג- 1883, מעט כתמי מים, נזקי עש קלים. 6.קהלת שלמה- חכמתא דשלמה רבתא, ביאורים על קהלת, מאת: שלמה קלוגר זצ"ל מבראדי, הוציא לאור: יעקב קליגהויפט, נדפס בלעמבערג, שנת תרע"א- 1911, דפים מוכתמים, ללא כריכה. 7.פירוש על שיר השירים- מאת: הרמב"ן זצ"ל, הוציא לאור: ר' דוב בעריש לאם מצאנז, נדפס בבארטפעלד, שנת: תרע"ב- 1911, ללא כריכה, דף שער תלוש. 8.בית חכמה- פירוש על שיר השירים, מאת: ישעי' יעקב הלוי זצ"ל מאלעסקי, וכן פירוש מעלי שבתא, ופירוש על מאמר כגונא, הביא לדפוס: עזריאל יצחק מקאמינקא, נדפס בפאדגורזע אצל קראקא, שנת תרנ"ח- 1898, דפים מוכתמים ובלויים, ללא כריכה. 9.מגלה סוד- ביאור לפירוש רבי אברהם בן עזרא זצ"ל על חמש מגילות, וכן מאמר המדע- ביאור ענין החכמות הרמות, מאת: אהרן המכונה עמריך גומפרץ מברלין, נדפס בשנית בלבוב, שנת: תרע"א- 1910, דפים ישנים, דף שער תלוש. 10.דרשת הרמב"ן- על דברי קהלת, בראשה כתוב דרשת ר' משה ב"ר נחמן זצ"ל במדינת גירונה, הוציא לאור: זכרי' שווארץ, נדפס בפרנקפורט, שנת: תרע"ג- 1913, מצב טוב. 11.רנת דודים- ביאור על שיר השירים, מאת: רבי דוב בעריש לאם מצאנז, נדפס בשנית בבארטפעלד, שנת: תרס"ו- 1906, ללא כריכה, דפים מעט מוכתמים. 12.משיב נפש- על מגילת רות, פירושים וחידושים בדרך פשט רמז דרוש סוד, וביאור על פירש"י בשם: באר מים, מאת: רבי יואל סירקיש זצ"ל מקראקא, נדפס בשנית בלבוב, שנת: תרל"ו- 1875, חותמת בעלים, נזקי עש, דפים מעט מוכתמים. 13.ישע אלקים- פירוש על מגילת אסתר, מאת: ר' אברהם צהלון ז"ל, נדפס בשנית בקראקא, שנת: תרנ"ח- 1898, ללא כריכה. 14.תורי זהב- על שיר השירים, ומאמר בענין מגלת אסתר בשם: שקל הקדש, מאת: ר' הירץ אברהם נפתלי שייאר זצ"ל, וכן שני חיבורים: ברית קדש ותורה אור מאת נכדו שמואל באנדי, נדפס במגנצא, שנת: תרל"ה- 1875מצב מצוין.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא