מכירה פומבית 2 ספרי קודש נדירים. מכתבי רבנים, חסידות, סלאוויטא וזיטאמיר, כתבי יד, עותקים מיוחסים, כרזות, תמונות ועוד
4.12.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 מזור 6, ירושלים
המכירה הסתיימה

פריט 14:

שו"ת מהרי"ל דיסקין – ירושלים תרס"ג-תרע"א – פולמוס \ ליקוטי אמרים – מהדורות יחידות

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $100
מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 20% לפרטים נוספים
מע"מ: על העמלה בלבד


א. שו"ת מהרי"ל דיסקין, מחולק לשלושה חלקים: "פסקים" - תשובות הלכתיות הלכה למעשה עם קונטרס תקנת עגונות. "כתבים" - בחידוד ופלפול בגמרא ופוסקים. "חלוקי דרבנן" - ביאורי הלכות וסוגיות בפלפול עמוק. מאת הגאון רבי משה יהושע יהודה ליב דיסקין אב"ד לאמזא. קאוונא, שקלאב, בריסק וירושלים. ירושלים, תרע"א. מהדורה יחידה. הוצאת חדות ישראל.


הפולמוס סביב הדפסת הספר: בתחילת הספר באו הסכמות רבות מאת רבני ירושלים: האדר"ת, ה"יש"א ברכה", הגרש"ז בהר"ן, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי נחמן בטיטו, רבי יעקב מאיר ועוד רבים.

הדפסת הספר החלה בשנת תרס"ג, בחשוון תרס"ד הודיע רבי יעקב שאול אלישר לבן המחבר, רבי יצחק ירוחם דיסקין, כי כבר נדפסו יותר מ-25 גיליונות דפוס, "ואנכי טרם זכיתי לראותם כלל". בן המחבר ערער על הדפסת הספר שלא ברשותו, ושניים מן המסכימים, האדר"ת וה"יש"א ברכה", חזרו בהם מהסכמתם. ההדפסה הופסקה, ולא נשלמה אלא בשנת תרע"א, לאחר פטירת שני המסכימים הנ"ל. ביום י"ט בטבת תרע"א, לאחר הופעת הספר, הודיע מסכים שלישי, רבי נחמן בטיטו, שהוא חוזר בו מהסכמתו. בן המחבר, רבי יצחק ירוחם דיסקין. הוא מחה על אלה שהדפיסו את כתבי אביו ואמר, שכתבים אלה "הם מימי עלומיו שרשמם אז רק בתור הערות לפי שעה כדי לבארם במשך הזמן" פולמוס זה הרעיש את ירושלים בשעתו.

הדפסת הספר על כל חלקיו ארכה כ – 10 שנים – לפנינו הספר על שלושת חלקיו בשלימות.

[2], נד, [1], [נה]-פז, [1], [פח]-צג דף. 32 ס"מ. מצב כללי טוב, ללא כריכה, דפים מנותקים. באחד הדפים חיתוך ללא חסרון. דף אחרון נתפר בטעות הפוך, ונקצץ בשוליו עם פגיעה בתחילת השורות.

ב. לקוט אמרים, "אמרות טוהורות באגדה ובהלכה שיצאו מפי אותו צדיק... מו"ה משה יהושע יהודא ליב דיסקין... שאמר בדרך לימודו בהיותו פה אתנו בקודש מיום ער"ח מנ"א שנת תרל"ז ע'ד ער"ח שבט שנת תרנ"ח... נלקטו ונאספו מעט מן המעט על ידי אחד שזכה להיות מן המסתופפים בצלו ומקשיבים לקולו הצ' יצחק שלמה בלויא".

ירושלים, תרפ"ב. מהדורה יחידה.

מו, [2] עמ'. 21 ס"מ. מצב טוב מאוד. כריכה מקורית.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא