דירה בעין כרם מעיזבון
דרורי סאלם | משרד עורכי דין
23.6.22

- את ההצעות יש להגיש בכתב , תוך פירוט המחיר המוצע,
בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית,
לפקודת מנהלי העיזבון
עד סך - 5% מהסכום המוצעואשר תעמוד בתקופה 90 יום
לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. את ההצעות יש למסור לח"מ
באחד מבין שני ממשרדי מנהלי העיזבון ,
וזאת לא יאוחר מיום 23/06/2022 בשעה 17:00
את מסמכי ההזמנה ניתן לקבל במשרדו של כל אחד ממנהלי העיזבון הח"מ
באמצעות פנייה לדוא"ל הח"מ.
- סיור בנכס המקרקעין יתבצע בליווי מי מהח"מ
או מי מטעמם בתיאום מראש עם מנהלי העיזבון.
- אבנר סאלם, עו"ד,
טל': 02-6529353
דוא"ל: avner@dslaw.co.il
- ניר כהן, עו"ד,
טל': 02-6215550
דוא"ל: ncohen@kpsc.co.il
למידע נוסף

דירה, ירושלים, רחוב מדרגות הכפר 11 א'

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה עין כרם
כתובת רחוב מדרגות הכפר 11 א'
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 23.6.22, 17:00
גוש 30840
חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא