Art, Silver, Judaica, Numismatics, Collectibles and More...
Apr 19, 2017 (Your local time)
Israel
 רחוב חיים לבנון 18, נתניה.
The auction has ended

LOT 70:

אוטואמנציפציה! - יהודה ליב פינסקר, מהדורה ראשונה, ברלין, 1882.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $170
Start price:
$ 150
Estimated price:
$400 - $600
Auction house commission: 18%
VAT: On commission only
tags:

אוטואמנציפציה! - יהודה ליב פינסקר, מהדורה ראשונה, ברלין, 1882.
Autoemancipation! Mahnruf an seine Stammesgenossen von einem russischen Juden

אוטואמנציפציה!, מאת יהודי רוסי.
הוצאת G. Schuhr W. Issleib.
מהדורה ראשונה.
גרמנית.
36 עמודים.
נכרך מחדש בכריכה קשה (במקור יצא לאור כחוברת עם כריכה רכה), כולל את הכריכה הרכה המקורית (פגמים קלים לכריכה הקדמית המקורית), עמוד השער מנותק חלקית.
24x16ס"מ.

י.ל פינסקר (1891-1921) - היה רופא, הוגה דעות ופעיל לאומי יהודי, מראשי תנועת חיבת ציון ואבות הציונות והטריטוריאליזם.
בספטמבר 1882 פרסם פינסקר את חיבורו אוטואמנציפציה!, שבו שטח את טיעוניו לגבי שחרורם העצמי של היהודים באירופה.
דבריו היו מכוונים קודם כל ליהודי המערב, ולכן נכתב בגרמנית.
החיבור, אחד המסמכים רבי הערך שנכתבו בשאלה היהודית, נוסח באופן ברור ורהוט, בשילוב של כישרון ספרותי וניתוח מדעי יחיד במינו.
פינסקר חתם על החוברת לא בשמו, כי אם במילים "קריאת אזהרה מאת יהודי רוסי אל אחיו בני עמו"; ואף על פי כן נודע עד מהרה בקרב יהודי התפוצות מיהו המחבר.
בחיבורו הביא פינסקר מספר סיבות לשנאת העמים כלפי היהודים.
הראשונה – סיבה פסיכולוגית לאומית: לעם היהודי חסרים התנאים הבסיסיים המציינים את הוויתו כעם, ולכן בניו אינם במעמד שווה בין כל העמים.
לעם היהודי אין מולדת משלו, הוא חסר "מרכז כובד", ממשלה או נציגים רשמיים.
ומאחר שהוא חסר את המרכיבים הללו ישנה סלידה קבועה של עמי העולם מן היהודים.
מסיבה זו אין כבוד הדדי בין העמים והיהודים, אלא פחד: היהודים פוחדים מן העמים האחרים שינסו להשמידם, ואילו העמים מפחדים מהיהודים כי אינם מצליחים להשמידם.
פחד זה כינה פינסקר "יודופוביה", והגדירו כמחלה שמקורהּ נעוץ במעמדם החריג של היהודים בשל היותם חסרי מדינה.

catalog
  Previous item
Next item