Auction רצה RUNNING AUCTION 40
By CollecTodo
Jan 16, 2022
Zichron Yaakov, Israel

ספרי מסע ומחקר, הגדות, ליטוגרפיות, צילומים, מפות, תחריטים, סמלים, שטרות, מטבעות זהב, מטבעות ומדליות כסף ומנדט. 
The auction has ended

LOT 34:

1854- 1853- Daily Bible Illustration by John Kitto London

שמונה כרכים בכריכת עור מפוארת עם הזהבת ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $750
Start price:
$ 450
Buyer's Premium: 20%
VAT: 17% On commission only

1854- 1853- Daily Bible Illustration by John Kitto London

שמונה כרכים בכריכת עור מפוארת עם הזהבת שוליים אמנותית - ספרו רב הכרכים של חוקר ארץ ישראל -

John Kitto,  ג'ון קיטו.  בספרים אלו מופיעים איורים תנכיים בנושאים הקשורים להסטוריה מקודשת, ביוגרפיה, גיאוגרפיה, עתיקות ותיאולוגיה .״התנך הציורי״, מחזוריות הספרות התנכית, השליחים והכנסיה הקדומה. ההסטוריה של פלשתינה במהלך המאה ה-19. 

שמונה כרכים בכריכת עור מפוארת עם הזהבת שוליים אמנותית, במצב כמו חדש.   הסברים היסטוריים וגיאוגרפיים של ספרי המקרא, עם תחריטי נוף הארץ בפתח כל ספר, תולדות הטבע, הספרות והעתיקות של כתבי הקודש. תלבושות ועתיקות. כתמים ופגמים מעטים. מצב כללי טוב מאד.catalog
  Previous item
Next item