דירה בקריית אונו מכונס נכסים
אבישי אליאס | משרד עורכי דין
15.1.22

- הצעות לרכישת הדירה ניתן להגיש למשרדו של עוה"ד אבישי אליאס

עד ליום 15/01/2022 בשעה 12:00

בצירוף שיק בנקאי לטובת עוה"ד אבישי אליאס בסכום

השווה ל 10% מסכום ההצעה המוגשת.

- כמו כן יהיה הח"מ ראשי להאריך את המועד להגשת הצעות.


דירה, קריית אונו, רחוב יהודה המכבי 3

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב קריית אונו
כתובת רחוב יהודה המכבי 3
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 15.1.22, 12:00
גוש 6496
חלקה 338
תת חלקה 13

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא