מכירה פומבית 13 מכירה מיוחדת ללא מחירי מינימום!!! ספרי קודש, מכתבי רבנים, כתבי יד, חסידות וקבלה, הגדות, כלי כסף, אמנות, גלויות, שואה, צה"ל, תולדות ארץ ישראל, אוטוגרפים וארכיונים
21.2.17 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 27:

אוסף חיבורים חשובים מדפוס תוניס

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר ב: $140
עמלת בית המכירות: 19%
מע"מ: על העמלה בלבד
תגיות:

א. פסקי הראש חלק שני - חידושים על התורה על פי תורת הנסתר, מאת המקובל חסידא קדישא ופרישא רבי פינחס סעדון. תוניס, תרע"א. מהדורה ראשונה. פד דף.
ב. ערך השולחן, חלקים ב-ג - חושן משפט, מאת הגאון רבי יצחק טייב. בחלק ג גם ספר "הזיכרון" - מערכות וכללים לפי סדר א-ב, חידושים על הגדה של פסח ופרקי אבות. תוניס, תרנ"א. מהדורה ראשונה. שני כרכים עבי כרס.
ג. יריעות שלמה - דרושים על התורה, מאת הגאון רבי שלמה וזאן (תקל"ג-תקע"ב). תוניס, תרנ"א. מהדורה ראשונה. החיד"א כתב שפגש את המחבר בתוניס. (3) קיב, (1), קטז-קך דף.
ד. חלב חטים - חידושים עמוקים על מסכתות הש"ס מאת הגאון המלוב"ן רבי חי טייב מתוניס. תוניס, תרנ"ו. מהדורה ראשונה.
כל חידושי תורתו של המחבר נשרפו, ואלו החידושים היחידים שנותרו לפליטה ויצאו לאור בתוניס, תרנ"ו, כמאה שנה לאחר פטירת המחבר. (2) ע דף. (כל הדפים מנותקים).
ה. פרפראות לחכמה ויוסף חי. פרפראות לחכמה: חכמת התלמוד על הכללים, כללי הקל וחומר. יוסף חי: לשונות הרמב"ם, חידושי טור ושולחן ערוך אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר, עניין ספיקא דאיסורא לחומרא, שו"ת, דרוש פרשת קורח, עם תשובות מאת חכמי תוניס שהתכתבו עם המחבר. מאת רבי יוסף זרקא. תוניס, תרס"ד. מהדורה ראשונה.
ו. מעשה נסים - חידושים על הש"ס, שולחן ערוך, משנה תורה, ספר התרומות, ספר יראים ותנ"ך, מאת רבי נסים הכהן. תוניס, תרס"ז. (2) קכו דף. (חסר דף אחרון).
מצב כללי טוב - טוב מאוד.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא