דירה ברחובות מכונס נכסים
מוטי פלומו | משרד עורכי דין
15.1.22

- את ההצעות יש להגיש לח"מ עד ליום 15/01/2022
- להצעת המציע תצורף שיק בנקאי לפקודת מי מהח"מ
על סך השווה ל-10% מסך הצעתו, וכן יצורף הסכם מכר
בנוסח בנקבע ע"י הח"מ כשהוא חתום ע"י המציע.
- לקבלת העתק חוו"ד שמאי וטופס הצעה
וכן לצורך תיאום ביקור בנכס, יש לפנות למשרדי הח"מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
- ענת זרסקי, עו"ד ונוטריון
טל: 08-9466123
- מוטי פלומו עו"ד ונוטריון
רחוב א.ד ברגמן 2 פארק המצדע רחובות
טל: 08-9368100
מייל: pmlaw1@gmail.com
לפרטים נוספים

דירה, 3 חדרים, רחובות, רחוב פיינשטיין 182

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רחובות
כתובת רחוב פיינשטיין 182
מועד אחרון להגשת הצעות יום שבת, 15.1.22, 11:00
גוש 3698
חלקה 340
תת חלקה 1
חדרים 3
גודל 58.6 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא