Аукцион חפצי אספנות 4 Часть 1
от Art Gate
27.11.21
Rishon Lezion, Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 103:

פורצלן לאדרו "LLADRO"

איכותי מצב מושלם צביעה ידנית גובה 24 ס"מ פריט ...


Стартовая цена:
$ 140
Эстимейт :
$200 - $300
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: 17% Только на комиссию
теги:

איכותי מצב מושלם צביעה ידנית גובה 24 ס"מ פריט נדיר ומבוקש על ידי אספני לאדרו בכל העולם מספר קטלוגי 4615 הפסקת ייצור בשנת 1979