דירה בחיפה מעיזבון
25.11.21

- כל המעוניין להגיש הצעה לרכישת הנכס יש ליצור קשר

במייל או בטלפון עם משרד הח"מ ע"מ לקבל טופס הצעה ואישור זכויות.

- הצעות לרכישת הנכס יש להגיש למשרד הח"מ
עד ליום 25/11/2021 בשעה 15:00 ע"ג טופס
- כל הצעה תכלול את פרטיו האישיים של המציע לרבות
שם מלא, כתובת, מס זהות, מס טלפון ו/או מספר פקס/מייל
את הסכום ואת מאפייני התשלום המוצע.
- מחיר מינימום להצעה יהיה 1,050,000 מילון וחמישים אלף.

לפרטים נוספים

דירה, 4 חדרים, חיפה, רחוב סעדיה פז 40

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב חיפה
כתובת רחוב סעדיה פז 40
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.11.21, 15:00
גוש 10749
חלקה 58
תת חלקה 42
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא