נכס באשקלון מכונס נכסים
25.11.21

- לקבלת טופס הצעה, נוסח הסכם מכר ולקבלת פרטים נוספים

יש לפנות לעו"ד מרדכי חזיזה ממשרד כונס הנכסים

בכתובת מייל: moti@lawhg.co.il

- הצעות יש להגיש בכתב בלבד על גבי טופס הצעה שניתן לקבלו
בדואר אלקטרוני בלבד. את טופס ההצעה,
לרבות הסכם המכר, יש להגיש למשרד כונס הנכסים
עד ליום 25/11/2021 בשעה 16:00
כשהם חתומים ע"י המציע בצירוף צילום תעודת זהות
וכן שיק בנקאי בגובה 10% משווי ההצעה לפקודת עו"ד מרדכי חזיזה.
- במועד האמור ביום 25/11/2021 בשעה 16:30,
יתקיים הליך ההתמחרות ומכירה של הדירה במשרד כונס הנכסים.
- על כל מציע שהגיש הצעה חובה להיות נוכח בהליך ההתמחרות,
יש להופיע להליך עם תעודת זהות.

לפרטים נוספים

זכויות בנכס, אשקלון, רחוב הריף 3/2

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב אשקלון
כתובת רחוב הריף 3/2
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.11.21, 16:00
גוש 2383
חלקה 104
תת חלקה 2

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא