25.7.21

- הצעות בכתב יש למסור למשרדה של הח"מ עד לתאריך 25/07/2021

בצירוף המחאה בנקאית לפקודת עוה"ד ענבל אלוש לוצאטו

בשיעור 10% מגובה ההצעה וכמו כן לחתום על טופס הצעה המצוי באתר.

- ההתמחרות עצמה תתבצע בתאריך 29/07/2021 בשעה 10:00
במשרדה של הח"מ בכתובת הנרייטה סולד 8 א' קומה 5 בבאר שבע.
- הסכם המכר מצוי במשרד הח"מ לעיון המציע.
- לקבלת מידע לגבי הנכס וימים להצגתו יש לפנות למשרדי הח"מ
באמצעות אימייל: inbal@luzzatto-mindel-law.co.il

Maggiori dettagli

משק חקלאי, חצבהTipo di proprietà משק חקלאי
Città חצבה
ultima data in cui fare offerte Domenica, 25.7.21, 16:00
blocco 39241
area permanente 109
Lotti di terra. 129

tag: