Auction 33 Part 2
Aug 4, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!
*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!
*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!
*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.
תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!
More details
The auction has ended

LOT 640:

קברנה סובניון 1979, של כרמל מזרחי, 750 מ"ל, עם חבק פלסטיק, מעולם לא נפתח ! יין שיוצא לארה"ב. התאדה קצת

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only

catalog
  Previous item
Next item