Auction 33 Part 2
Aug 4, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!
*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!
*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!
*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.
תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!
More details
The auction has ended

LOT 614:

היישר מסין - קמע סיני גדול לתליה על קיר, יצוק, במרכז יציקת שרף בצבע ג'ייד, בדוגמה ספינת מפרש בשערה, במרכז ואותיות ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $10
Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only

היישר מסין - קמע סיני גדול לתליה על קיר, יצוק, במרכז יציקת שרף בצבע ג'ייד, בדוגמה ספינת מפרש בשערה, במרכז ואותיות זהובות, עם חוטים עדומים קשורים בצורה מסורתית. אורך 70 ס"מ, קוטר הקמע 19 ס"צ

catalog
  Previous item
Next item