מכירה פומבית 45 קודש, חסידות, קבלה, חב"ד, מכתבים, כתבי יד, יודאיקה, אמנות, ארץ ישראל וציונות ועוד
26.7.21
רח' הרב אברהם יצחק הכהן קוק בני ברק, ישראל

מכירה מס' 45 תתקיים בעז"ה ביום שני י"ז במנחם אב התשפ"א • 26.07.2021 • בשעה 19:00 יש לכם שאלות על פריטים? תוכלו לפנות אלינו גם באמצעות וואצאפ למספר: 03-9050090

https://wa.me/97239050090


המכירה הסתיימה

פריט 015:

לוט פולמוס ותעמולה - קופות הצדקה בירושלים שנות הת"ר חלקו נדיר

נמכר ב: $150
מחיר פתיחה:
$ 150
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

לוט פולמוס ותעמולה - קופות הצדקה בירושלים שנות הת"ר חלקו נדיר

1. חוברת שומרי החומות, "קובץ מכתבים מזהירים על שמירת יסודי הצדקות של ארץ הקדושה שלא תחול בה שינוים..." - ירושלם תרע"ג. ממוען אל רבי משה זבולון מרגליות יו"ר ועד הצדקות של ארץ ישראל בניו יורק.

2. חוברת "ספר תכנית ותקנות חברת אוצר החסד קרן שמואל..." - ירושלם תר"ע. מכתבים מהגאונים: רבי חיים ברלין, הרב קוק, והרידב"ז.

3. חוברת נדירה, "מכתב גלוי לאחינו שבגולה", בענין איסוף כספים מאחינו שבתפוצות לוועד הכללי, לצורך ביסוס ושיקום המוסדות לאחר הפרעות "לתת רק לוועד הכללי" בעברית ובאידיש, עם מכתב מהרב קוק זצ"ל, - ירושלם תר"ץ.

4. 2 חוברות "פרדס עץ חיים קרן קיים להחזקת בתי תלמוד תורה... עץ חיים..." - ירושלם תר"ץ. בעניין יישום הרעיון שעלה לרכוש אדמה ולטעת בה פרדס תפוזים ואתרוגים והכנסותיו יהיו קודש להחזקת מוסדות עץ חיים הוותיקים, בחוברת מפורט ההוצאות ומכתבים מהרב קוק והגרי"ח זוננפלד זצ"ל שרכשו את שני העצים הראשונים. מעטפת צבעונית, באחת מהם מופיע באמצעה נייר צבעוני אדום עם הכותרת: "מה שכבר עלה בידינו בעזה"י" - עדכון מרכישת הפרדס בכפר סבא, ובחוברת השנייה מופיע תוכן זה בפתקית המחוברת אחר השער - בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים.

5. חוברת "מצבת זכרון ליסטע פון יאהרצייטען" לוח ימי יארצייט של רבנים עסקנים גבאים ועוד שע"י "גמילות חסדים אוצר החסד קרן שמואל ירושלם" ללא ציון שנת דפוס, דפוס סלומון. מלבד המעטפת שער נוסף, תמונת הרב קוק בהתחלה. אידיש עברית ואנגלית.

6. חוברת קטנה, שע"י "גמילות חסדים אוצר החסד קרן שמואל ירושלם" עם תמונת הגאון רבי שמואל סלנט בשער. בתחילתה פירוט מטרות האגודה באידיש ובהמשך מופיעים מכתבים בעד האגודה מאת הרב קוק והרב הרצוג והרב אוסטרובצקי זצ"ל. באמצעה תמונת "מראה כללי של שכונת קרית שמואל". מן העבר השני התוכן באנגלית.

7. חוברת עם פירוט פעילות אגודת "גמילות חסדים אוצר החסד קרן שמואל ירושלם" לשנת תרס"ו[?]. תמונת הרב קוק ורבי שמואל סלנט זצ"ל. בגב "מראה כללי של שכונת קרית שמואל" התוכן בעברית אידיש ואנגלית.

8. קונטרס גבול עולם, אסופת מכתבים מאת גדולי הרבנים "שנמנו וגמרו בדעה אחת לחזק האיסור החמור אשר הוקבע להלכה... לבלי לקבוע קופות בבתי אחינו שבגולה הי"ו למצוה אחרת, זולת רק לשם הצדקה הכללית להחזקת ישוב אחינו בארה"ק אשר בשם קופות רבי מאיר בעל הנס" מהדורה יחידה - ירושלם תרס"ג. חתומים בין היתר הרבנים הגאונים: רבי חיים מוואלוז'ין, רבי עקיבא איגר, האדמו"ר רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, רבי יצחק אלחנן ספקטור, רבי שמואל סלנט, האדר"ת ועוד רבים זצ"ל. בספרייה הלאומית נמצא באוסף נדירים.


סה"כ 9 פריטים נדירים במצב טוב מאד.