Auction 33 Part 1
Aug 3, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

More details
The auction has ended

LOT 41:

מהמם וייחודי!!! דגלי חיילות מהשנים הראשונות של צה"ל- צבעוניים ומאוירים עם סמלי החיילות - דו צדדי: חיל ההנדסה, חיל ...

Sold for: $20
Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only

מהמם וייחודי!!! דגלי חיילות מהשנים הראשונות של צה"ל- צבעוניים ומאוירים עם סמלי החיילות - דו צדדי: חיל ההנדסה, חיל תותחנים, חיל רגלים, חיל שריון, חיל שריון, חיל האוויר. עם חורים להלבשה על חוט תליה. שמורים טוב