Auction 33 Part 1
Aug 3, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

More details
The auction has ended

LOT 11:

אגודה לביאוטיפולוגיה אנושית, בהנהגתו של ד"ר א. בנימיני, רופא הגימנסיה, שהתמחה בשיטת ביאוטיפואוניה במכונים באי־ ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $10
Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only

אגודה לביאוטיפולוגיה אנושית, בהנהגתו של ד"ר א. בנימיני, רופא הגימנסיה, שהתמחה בשיטת ביאוטיפואוניה במכונים באי־ טאיה ובצרפת. מכתב רשמי חתום.

catalog
  Previous item
Next item