Auction 33 Part 1
Aug 3, 2021
3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana, Israel


מחירי פתיחה נמוכים ואחידים!

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

More details
The auction has ended

LOT 20:

***נדיר- מכתב מודפס לאליעזר בן יהודה 1905!!! מאת פרופיסור ד"ר רב שמואל קרויס מפודפסט !!! תוכן מרתק מעברית ובאנגלית

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $20
Start price:
$ 10
Estimated price:
$100 - $120
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only

catalog
  Previous item
Next item