מכירה פומבית 4 חסידיש'ע ספרים, מכתבים מאדמורי"ם, עותקים מיוחסים.
23.8.21
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 45:

אוסף [30] ספרים שנות הש' הת' ת"ק, מהדורות ראשונות/ הגהות/ חתימות. כולם חסרים. 

*ספר יסוד! ...

נמכר ב: $200
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

אוסף [30] ספרים שנות הש' הת' ת"ק, מהדורות ראשונות/ הגהות/ חתימות. כולם חסרים. 


*ספר יסוד! עמודי גולה. קרימונה. שט"ז. 


*ספר יסוד! חוט השני. לאביו של החוות יאיר. פראנקפורט דמיין. תל"ט. חתימות חשובות. ועם הגהות. מהדורה ראשונה.


*ספר יסוד! חמדת הימים. חלק א'. אזמיר. תצ"ג. מהדורה ראשונה.


*ספר יסוד! חכמת אדם. ווילנא. תקע"ה. נדיר מאוד. מהדורה ראשונה.


*ספר יסוד! בינת אדם. ווילנא. תקע"ו. נדיר מאוד. מהדורה ראשונה. 


*עין יעקב. אמשטרדם. תפ"ה. 


*מסכת קידושין. אמשטרדם. תקי"ח.


*ספר יסוד! סדר הדורות לרבי יחיאל הלפרין. קארלסרוא. תקכ"ט. מהדורה ראשונה.


*ויקהל משה. זאלקווא. תקל"ה.


*משניות. אמשטרדם. תקל"ה.


*שיטה מקובצת לרבי בצלאל אשכנזי. שטארסבורג. תקל"ז. כריכות עץ מקוריות. מנותקות.


*מרגליות התורה. פאריצק. תקמ"ח.


*קול יאודה. שאלוניקי. תקצ"ב. מהדורה ראשונה.


*תלמוד בבלי. כרך הכולל כמה מסכתות, לכל אחד שער בנפרד. וויען. תקצ"א. עם הגהות.


*מסכת נדה. שער מיוחד למשניות טהרות. וויען. תקנ"ז.


*עץ שתול, ספר העיקרים. סדליקוב. תקצ"ב.


*חוות דעת. לעמבערג. תקצ"ד. עם חתימות רבניות.


*חוות דעת. יועזפאף. תקפ"ז.


*משנה תורה. דיהרנפורט. תקס"ט. שער מצויר.


*קונטרס קטן לסמ"ע. ברין. תקמ"ה.


*ישועה בראש. שקלוב. תקמ"ח. מהדורה ראשונה.


*שער השמים. זאלקווא. תקס"ה.

 

*לקוטי הפרדס. לרש"י. פולנאה. תקע"ג. חתימות. הגהות.


*שולחן ערוך. וויען. תק"ע.


*סמ"ג. קאפוסט. תקס"ז.


*אור חדש. וויען. תקנ"ט.


*מהרש"א. פיורדא. תקנ"ח.


*פרי יעקב. אפען. תק"ץ. מהדורה ראשונה.


*מהרש"א. וויען. תקע"ה.


*עין יעקב. סלאוויטא?


ס"ה 30 ספרים.


שים לב! לעלות המשלוח!!!


מצב משתנה, בינוני עד גרוע. חלקם ללא כריכות. נקבי עש. החסרונות בספרים הם או בתחילה או בסוף או בשניהם יחד. לא נבדקו החסרונות כלל. גודל משתנה,