מכירה פומבית 4 חסידיש'ע ספרים, מכתבים מאדמורי"ם, עותקים מיוחסים.
23.8.21
ישראל

המכירה הסתיימה

פריט 15:

סגולה לעצירת מגפה! חסידות! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. ...

נמכר ב: $240
מחיר פתיחה:
$ 60
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

סגולה לעצירת מגפה! חסידות! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. נדפס לבקשת הרה"ק מאלכסנדר כסגולה לעצירת מגפה!!!  יוזעפאף, תרכ"ז. עם הרבה חתימות.

ספר שו"ת הרי"מ, מהדורה ראשונה. שאלות ותשובות בארבעת חלקי שולחן ערוך, וחידושים על כמה מסכתות, מאת האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק מאיר אלתר מגור, בעל "חידושי הרי"מ". 

ספר זה הנו החיבור הראשון! מתורתו של הרה"ק החידושי הרי"ם, אשר נדפס לפני כל חיבוריו.

על הדפסת ספר זה מסופר שבשנת תרכ"ז הכתה מגפה קשה בערי פולין, והאדמו"ר הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר שלח שליחות אל הרה"ק ה"שפת אמת" מגור, לבקש ממנו שיתחיל להדפיס את חיבורי זקנו הרה"ק ה"חידושי הרי"ם",

ולדבריו: "בודאי יהיה סגולה שיפסק המחלה, כשיתפרסמו דברים של גאון וצדיק אשר למד לאמיתה של תורה בקדושה וטהרה, ועל דברי תורה כאלו נאמר: גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה".

כששמע הרה"ק ה"שפת אמת" את דברי האדמו"ר מאלכסנדר, החל לערוך ולהכין לדפוס את כתבי השו"ת של זקנו, "וכאשר אך הופיע לאור הדפוס נפסקה המגפה". 

(עיין ספר מאור הגולה באריכות עניין זה)

סטפנסקי חסידות מס' 211.
[1] קנז דף. בחלקו עם שוליים רחבים. מצב טוב מאוד. כתמים.