דירה ברמלה מכונס נכסים
20.6.21

1. הח"מ בתפקידם ככונסי נכסים מזמינים בזאת הצעות לרכישת זכויות בנכס

מקרקעין- דירת מגורים בת 4 חדרים ברחוב גיבורי ישראל 2/10 בעיר רמלה

הידועה כגוש 5807, חלקה :38, תת חלקה: 10 (להלן:" הנכס").

2. הנכס יימכר, במצבו הפיסי, התכנוני, והמשפטי הנוכחי ( AS IS).

מסירת פרטים או מידע למציע לא תטיל על הח"מ אחריות

כלשהי לנכונותם ואמיתותם ועל המציע לבדוק בעצמו,

על אחריותו הבלעדית ועל חשבונו,

את כל הבדיקות הקשורות לנכס מכל בחינה שהיא אצל כל גוף וכל רשות.

3. את ההצעה יש להגיש בכתב באופן שתגיע למשרדו של אחד מכונסי הנכסים

עו"ד דוד סול ו/או עו"ד בלה צור כמפורט לעיל

עד ליום 20/06/2021 הח"מ שומרים לעצמם את הזכות

להאריך את המועד ולהגיש הצעות לפי שיקול דעתם הבלעדית.

4. יש לצרף להצעה המחאה בנקאית לפקודת עו"ד דוד סול ועו"ד

בלה צור כונסי נכסים, בשיעור של 10% מגובה ההצעה.

ההמחאה תחולט במקרה שהמציע שהצעתו נתקבלה

לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או יחזור בו בהצעתו.

5. ביקור בנכס יקבע בתיאום טלפוני עם הח"מ לאחר מתן ההצעה.

חו"ד שמאי בגין הנכס ללא סכום תימסר למציע.

6. הח"מ לא ישלמו דמי תיווך.

7. הזמנה זו אינה כפופה לדיני מכרזים ואין הח"מ מתחייבים

לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה אחרת כלשהי

והם שומרים לעצמם את הזכות לפרסם הזמנות נוספות להציע הצעות

לגבי הנכס ו/או לנהל מו"מ עם המציעים השונים או מי מהם,

או לנהל התמחרות ביניהם והכול בדרך כפי שימצא לנכון.

8. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

- בלה צור, עו"ד

היצירה 21, רמלה

טל: 03-9730444


- דוד סול, עו"ד

רחוב ילדי טהרן 10, ראשל"צ

טל: 077-4325503

מייל: david@sol-law.co.il


דירה, 4 חדרים, רמלה, רחוב גיבורי ישראל 2/10

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב רמלה
כתובת רחוב גיבורי ישראל 2/10
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 20.6.21, 10:00
גוש 5807
חלקה 38
תת חלקה 10
חדרים 4

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא