Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 127:

שלל אמברים בשלל צבעים. משקל כולל 40 גרם. 


Стартовая цена:
$ 300
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

שלל אמברים בשלל צבעים. משקל כולל 40 גרם.