Аукцион 16
16.6.21
Yehuda margiza 5, tel aviv -jaffo, Израиль

"ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך " 
Аукцион закончен

ЛОТ 65:

לוט שלושה סביבונים מגוונים. אייבורי, עצם וכסף עם עבודות פיליגריאן.עם כיתוב האותיות נס גדול היה פה /שם. משקל כולל: ...


Стартовая цена:
$ 200
Комиссия аукционного дома: 18%
НДС: 17% Только на комиссию

לוט שלושה סביבונים מגוונים. אייבורי, עצם וכסף עם עבודות פיליגריאן.עם כיתוב האותיות נס גדול היה פה /שם. משקל כולל: 34 גרם. מידות 4-6 ס"מ.