תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בבאר שבע מכונס נכסים
17.6.21

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' רחבת שלומציון 48/12 בבאר שבע

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות בעלות בדירת מגורים וחנייה ברחוב ברחבת שלומציון 48/12 בבאר שבע וידועה גם כתת חלקה 46 , חלקה 97 בגוש 38108 (להלן: "הנכס")

1. פרטים נוספים על הנכס ניתן לקבל במשרדי הח"מ, אין במידע הכלול במודעה ו/או שיימסר ע"י הח"מ כדי לפטור את המציעים מלבדוק את הזכויות בנכס ו/או מצבו.

2. הנכס יימכר כפי שהוא ובמצבו הפיזי, התכנוני והמשפטי הנוכחי (AS-IS) והאחריות לבדיקתו מכל בחינה שהיא מוטלת על המציעים בלבד, לרבות טיב הנכס, מצבו התכנוני, הרישומי, המשפטי, הפיזי, אפשרויות ניצולו, המגבלות שבו, סביבתו והזכויות שבו, והאחריות בעניין זה תהיה על המציע בלבד.

3. הצעות ניתן להגיש ע"ג טופס הצעה, אותו ניתן לקבל במשרדי הח"מ, ויש למוסרו עד ליום 17/06/21 בשעה 13:00.

4. להצעת הרכישה יצורף העתק ת.ז. של המציע וכן המחאה בנקאית בגובה 10% מערך ההצעה לפקודת עו"ד הילה זוהר ועו"ד מור בר אור, אשר תחולט אם המציע שהצעתו נתקבלה יחזור בו מהצעתו מכל סיבה ו/או לא ישלים את הליך המכר.

5. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו. אין הח"מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והם רשאים לנהל מו"מ או התמחרות בין המציעים לפי שיקול דעתם, לבטל את ההזמנה ו/או להאריך את המועד להגשת ההצעות ו/או לפרסם הזמנה חוזרת. לא ישולמו דמי תיווך.

6. הקונה יחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הכונסים, והוא יעביר את הזכויות בנכס על שמו ועל חשבונו וכל המיסים ותשלומי החובה, אם יחולו למעט מס שבח, ישולמו ע"י הקונה.

7. המכירה כפופה לאישור בית המשפט לענייני משפחה בפתח-תקוה.

8. לתיאום ביקור בנכס יש לפנות למשרדה של עוה"ד מור בר אור

בטלפון 08-6652503 או למשרדה של עוה"ד הילה זוהר בטלפון: 03-5478989.

9. תיאור הדירה

דירת מגורים בת 4 חדרים, הממוקמת בקומה השלישית )מעל קומת קרקע למגורים הכוללת מקלט ( בבניין. הדירה בשטח רשום של 76 מ"ר נטו ובשטח "פלדלת "מדוד של כ -81 מ"ר. הדירה מחולקת לחדר מגורים, מטבח הכולל מעבר לחדר שירות ומסתור כביסה, פינת אוכל, חדר רחצה, תא שירותים ושלושה חדרי שינה. רמת הגמר בדירה כוללת בין היתר: דלת פלדה בכניסה לדירה, ריצוף באריחי טראצו, בחדר הרחצה ריצוף וחיפוי קירות באריחי קרמיקה, ארון אמבטיה וכלים סניטריים סטנדרטיים, חלונות זכוכית במסגרות אלומיניום סטנדרטיות, דלתות עץ סטנדרטיות בכניסה לחדרים, ארון מטבח סטנדרטי עליון + תחתון כולל משטח עבודה משיש ומיזוג אויר מפוצל. מצבה התחזוקתי של הדירה טוב.

תיאור הבניין –

הבניין: הבניין הנדון נבנה לפני למעלה מ-50 שנים בבניה קונבנציונאלית וותיקה המשלבת חיפוי חוץ בטיח וגג בטון שטוח. הבניין בעל חמש קומות סה"כ – ארבע קומות מעל קומת קרקע למגורים. הבניין כולל חמש כניסות באופן שנשוא חוות הדעת ממוקמת בכניסה הצפונית, סה"כ כולל הבניין 48 י חידות דיור. רמת הגמר סטנדרטית ותואמת את גילו הוותיק, מצבו הפיזי והתחזוקתי טוב.


מור בר אור, עו"ד                                הילה זוהר, עו"ד

כונסת נכסים                                      כונסת נכסים

רח' אסף שמחוני 9 באר שבע               רח' בן גוריון 2 (מגדל בסר 1) רמת גן

טל': 08-6652503                              טל': 03-5478989

פקס': 08-6652507                            פקס: 03-6844909

מייל: morbaror@gmail.com           מייל: hila.z.law@gmail.comדירת מגורים וחנייה, באר שבע, ברחוב ברחבת שלומציון 48/12

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת מגורים וחנייה
ישוב באר שבע
כתובת ברחוב ברחבת שלומציון 48/12
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 17.6.21, 13:00
גוש 38108
חלקה 97
תת חלקה 46

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא