Аукцион 212 PAINTINGS-JEWELRY-JUDAICA -CARPETS & MORE INCLUDING THE GALIA ALBIN ART COLLECTION
28.4.21
Израиля
 Rachel Hameshoreret - BAT-YAM

ציורים מקוריים -  תכשיטים שעונים יודאיקה כלי כסף שטיחים ועוד 

***אנו לא מאשרים משתתפים חדשים בזמן המכירה ***

לכן למעוניינים להירשם להשתתפות במכירה נא לדאוג למלא פרטים להרשמה עד חצי שעה לפני תחילת המכירה


Аукцион закончен

ЛОТ 2:

ANTIQUE 1894 RUSSIAN SILVER SIGNED  - A.C. - 30 CM - 286 GRAMS 

Продан за: $190
Стартовая цена:
$ 100
Эстимейт:
$200 - $300
Комиссия аукционного дома: 19% Подробнее

ANTIQUE 1894 RUSSIAN SILVER SIGNED  - A.C. - 30 CM - 286 GRAMS