Auction 29
Apr 11, 2021
Israel
 3 HaTa'asiyah St. 3rd floor. Industrial area, Ra'anana

*לא ניתן לבטל הצעות לאחר הגשתן !!!

*חשוב מאוד - יש לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 7 ימי עסקים מיום המכירה !!!

*לתשומת לבכם - אי תשלום בזמן יגרום לביטול הזכיות וחסימת המציע בבית המכירות.

תודה רבה לכם ובהצלחה רבה !!!

The auction has ended

LOT 17:

נמל תל אביב- חוברת באנגלית של 'לשכת המסחר של תל אביב ויפו, המסכמת מפגש מיוחד של הלשכה ב 15 אוקטובר 1936 לגבי נמלי ...

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $10
Start price:
$ 10
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

נמל תל אביב- חוברת באנגלית של 'לשכת המסחר של תל אביב ויפו, המסכמת מפגש מיוחד של הלשכה ב 15 אוקטובר 1936 לגבי נמלי תל אביב ויפו. עם מפה של נמל הסירות בתל אביב.

מצב: שמור, אורך 24 ס"מ, רוחב 16.5 ס"מ,   15 עמודים.

נמל יפו היווה עת שער הכניסה ישראל בימי העליות הראשונות והיה הנמל היחיד עד פתיחת נמל חיפה בשנת 1933. בימי מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט נסגר נמל יפו בפני היישוב היהודי וכתוצאה מכך נבנה נמל תל אביב שנחנך בשנת 1936. הנמל נפתח מחדש בשנת 1949, לאחר הקמת המדינה. עם פתיחת נמל אשדוד נסגרו נמלי תל אביב ויפו כנמלי ספנות לטעינת ופריקת סחורות. 


catalog
  Previous item
Next item