Auction 7 Part 2
Apr 22, 2021
רחוב הרב שבזי 12 בני ברק, Israel

אוסף ספרים מגוון מרביתם מספרייתו של האספן עורך הדין מאיר כהן, בקטלוג ספרים חשובים ולא מצויים בתחומים רבים. הספרים במצב טוב ושמור למעט כתמי זמן שישנם בספרים. 

באוסף ספרים נדירים במהדורות ביביליופיליות ומהדורות צילום מצומצמות בכל המקצועות. 


בהזדמנות זו אנו שמחים להודיע שנכנסנו לכתובתנו החדשה ברחוב שבזי 12 בבני ברק, ניתן להגיע ולהתרשם מהפריטים בימי התצוגה.

לתשומת ליבכם: החל ממכירה זו המשלוח בתוך הארץ יעשה באמצעות דואר שליחים, עלות המשלוח מסובסדת ועומדת על 30 ש"ח. [עלות המשלוח המסובסדת מותנית בתשלום תוך שבוע מיום המכירה]. 

More details
The auction has ended

LOT 176:

ספר מדרש איוב, והוא מדרש עתיק מרז"ל אשר נחשב עד כה לאבוד ונלווה אליו מעשה דרב כהנא וסליק בנו. יו"ל לראשונה מכתבי ...


Start price:
$ 10
Buyer's Premium: 22% More details
VAT: 17% On commission only
tags:

ספר מדרש איוב, והוא מדרש עתיק מרז"ל אשר נחשב עד כה לאבוד ונלווה אליו מעשה דרב כהנא וסליק בנו. יו"ל לראשונה מכתבי יד עם ביאורים הערות ציונים ומבוא מאת רבי שלמה אהרן ווערטהיימר. ירושלים תרפ"ו.


מצב טוב. כרוך מחדש. נקבי עש ספורים.