מכירה פומבית 17 תקומת העם והקמת המדינה
28.4.21
הרצל 52 כפר סבא, ישראל

קטלוג מגוון מתקומת העם והקמת המדינה

Palestine, ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות,

צילומים מראשית ההתישבות בארץ, מכתבים, כתבי יד וחתימות

עיתונים מקום המדינה - עיתון המדינה

עיתונים מקום המדינה - עיתון המדינה

אוסף מסמכים מעניין , תכניות בניה, חלוקת קרקעות - שנות העשרים 

תכתובות עם מלון "ירושלים" בדמשק - 

 צילום - מנחם בגין בארוע לזכרו של חיים וייצמן

ספרי מחקר, מפות ותחריטים עתיקים,

עבודות מקוריות וליטוגרפיות

ספרי ילדים מהוצאת ברלוי

ועוד...

לפרטים נוספים
המכירה הסתיימה

פריט 123:

לוט של 29 ספרים וחוברות בנושא חקלאות, טבע , בקר, צמחיה, פלשתינה, השנים הראשונות למדינה

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
$ 40
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט של 29 ספרים וחוברות בנושא חקלאות, טבע , בקר, צמחיה, פלשתינה, השנים הראשונות למדינה

לוט של 30 ספרים בנושא חקלאות, טבע ונוף, צמחיה, גידולי בקר ועוד....

1. רועי ישראל הקדומים - אבירי האומה - שמואל פ.לינק

תשמ״ב 1982 (324 ע׳)

2. כתבים - כרך א׳ - תחנה לחקר החקלאות  - הסוכנות היהודית לארץ ישראל

רחובות ישראל תשי״א (425 ע׳)

3. המים - מחקר לידיעת הארץ ולפולקלור ארצישראלי בתקופות המקרא והמשנה - מאת ד״ר רפאל פטאי 

תל אביב תרצ״ו (276 ע׳)

4. ברוך בנתיבותיו - שרה צ׳יזיק - ערוך בידי י.מ.מרגלית

תל אביב תשכ״ו 1965 (111 ע׳)

5. דין וחשבון ראשון לתקופת חמש שנות פעולה - ההסתדרות הציונית 

תל אביב תרפ״ז (250 ע׳) כריכה מנותקת

6. ידיעות - כרך ג׳ א׳-ב׳ - כרך ג׳ ג׳- ד׳ - כרך ד׳ א׳-ב׳ כרך ד׳ ג׳- ד׳

הסוכנות היהודית לארץ ישראל - תחנת הנסיון החקלאית מחלקת ההדרכה 

רחובות ארץ ישראל תרצ״ו 

7. הטבע והארץ - ירחון - כרך א׳ חוברות א׳-ו׳ - העורך אוריה פלדמן 

תל אביב תרצ״ב (407 ע׳)

8. גידול בקר הזנתו והטיפול בו - יעקב כבשנה - הסוכנות היהודית לארץ ישראל

תרצ״ט (372 ע׳)

9. לוח חקלאי 1964 

תל אביב תשכ״ד 1964 (472 ע׳)

10. מושבות צבאיות של היהודים בימי קדם - ד״ר פ.קורנגרין 

תל אביב תש״ח (211 ע׳)

11. לוח חקלאי - ספר עזר לכל ענפי המשק 

תש״ך - תשכ״א 1960-61 (448 ע׳)

12. לוח חקלאי 1955 

תל אביב תשט״ו (368 ע׳)

13. לוח חקלאי - ספר עזר לכל ענפי המשק 

תשי״ח 1957-8 (736 ע׳)

14. פרפרים בארץ - אברהם סלומון - צירה ה. ישראל 

(32 ע׳)  כריכה מנותקת

15. כתבים - כרך ו׳ - משרד החקלאות 

רחובות 1957 (134 ע׳)

16. כתבים - כרך ז׳ - חוברת א׳ משרד החקלאות

רחובות 1956 (67 ע׳)

17. כתבים - כרך ד׳ - חוברת א׳ משרד החקלאות

רחובות 1953 (52 ע׳)

18. כתבים - כרך ד׳ - חוברת ב׳ משרד החקלאות

רחובות 1953 (44 ע׳)

19. כתבים - כרך ד׳ - חוברת ג׳ משרד החקלאות

רחובות 1953 (79 ע׳)

20. כתבים - כרך ד׳ - חוברת ד׳ משרד החקלאות

רחובות 1954 (71 ע׳)

21. רבוי גפנים ונטיעת כרמים - נ.הוכברג

תל אביב תרצ״ח (160 ע׳)

22. לקוטים מפרוש על התורה מאת רבי רפאל מרדכי מלכי ז״ל - מחברת א׳ 

ירושלים תרפ״ג (64 ע׳) כריכה מנותקת

23. עלון הנוטע - הסתדרות הפועלים החקלאיים 

תשי״ב 1951 (כ100 ע׳)

24. גליון של מכון פסטיר לעניני הבריאות הרפואה והביולוגיה בא״י

תרפ״ט (46 ע׳)

25. רשומות חקלאיות - הסוכנות היהודית לארץ ישראל - כרך א׳ חוברת א׳

רחובות תש״ה 1945 (126 ע׳)

26. Ktavim - State Of Israel 1955-1958

27. תוספת שניה לידיעת הצמחיה של ארץ ישראל - קונטרס ו׳ - מאת א.איג

תל אביב תרפ״ז (70 ע׳)

28. המקנה במשק - ד״ר ש.פרוינך - יסודות ההיגינה והאנטומיה של בהמות הבית ורפוין - חלק א׳ (144 ע׳)

29. פוריות הקרקע - מאסף מקצועי - ארגון העובדים בזבל האורגני 

תל אביב תשט״ו (80 ע׳)


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא