מכירה פומבית 20 חלק ב' ספריית יהדות הונגריה
9.2.21
ישראל
 שדרות לוי אשכול 14 ירושלים
לקוח נכבד לתשומת לבך ! הזכייה בפריטים מותנית בתשלום תוך 10 ימים מיום המכירה.
המכירה הסתיימה

פריט 212:

תורת הבית הארוך – ווין, תקע"א – הקדשת רבי דוד כץ ביסטריץ אב"ד מילכדורף אל רבי שלמה ליפמן ולדלר

מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות:

תורת הבית הארוך – ווין, תקע"א – הקדשת רבי דוד כץ ביסטריץ אב"ד מילכדורף אל רבי שלמה ליפמן ולדלר


ספר תורת הבית הארוך, להרשב"א. ווין, תקע"א.


בדף הפורזץ הקדשה בכתב יד " דורון דרשה לידיד ותלמידי הב"ח כארזים חתן תמים המופלג בהפלאת חכמים החרוץ ושנון ובעל פיפיות קולע אל השערה כקש"ת מה"ו שלמה ליפמן וועלדלער נ"י ממני הק' דוד כץ ביסטריץ". 2 חתימות עתיקות "שמעון מאנדל מפ"ב [מפרשבורג]".

רבי דוד ע"ץ ביסטריץ אב"ד מילכדורף (תקע"ד-תרכ"ד) מגדולי תלמידי החתם סופר, בן רבי קלונימוס קלמן זאב הכהן קאהן אב"ד וואג-ביסטריץ בנו של רבי דוד הכהן חסיד אב"ד טרענטשין. חתנו של רבי בנימין זאב וולף עמריך רוזנברג אב"ד עיר חדש. בשנת תר"ט נתמנה לאב"ד מילכדורף בשנת תרכ"ד נתקבל לאב"ד העדילא-ממאדע, אולם בטרם הגיעו לשם נפטר. ביום ו' תמוז. מחבר הספר "בית דוד" ב"ח על שולחן ערוך (ואיטצען תרע"א-תרע"ב) התכתב עם ה"כתב סופר" ונדפסו בשו"ת כתב סופר. נשתבח מפי רבו החתם סופר וכך כתב עליו רבי נפתלי סופר בספרו 'מטה נפתלי' ח"ב דרוש ג'. "הוא היה אחד מפאר הישיבה בזמנו כאשר למדנו אצל אדמו"ר הגאון מהרמ"ס שהיה משקה מים חיים על נפשינו הצדיק רבי דוד טרח כל ימיו להגות בתורה והיה מפרק הרים בסברה ישרה כי כן שמעתי מפי אבי הצדיק רבי פישל סופר שאמר לו אדמו"ר הגאון מהרמ"ס על ר' דוד עמוק עמוק מי ימצאנה, זה היה בימי בחרותו גם ביימי נעוריו למד תמיד בעיון גדול. (החתם סופר ותלמידיו עמ' קח-קט).

מקבל הספר רבי שלמה ליפמן ולדלר אב"ד שלאנק (תקצ"א-תרס"ד) תלמיד הכתב סופר, תלמיד רבי דוד כץ ביסטריץ. משנת תרכ"ב כיהן כאב"ד קיקינדע, ומשנת תרכ"ה אב"ד שלאנק. התכתב עם הכתב סופר. חתנו רבי יוסף ואלנשטיין אב"ד מאלמא (החתם ותלמידיו עמ' תקמא).

מצב כללי טוב-בינוני. בדפים בודדים פגם עם חסרון. נקבי עש. כריכה מקורית רופפת.