Аукцион 46 Часть 2
3.1.21
16 Petach Tikva Street, Romema Center (2nd floor in elevator) Jerusalem, Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 502:

רבי תנחום גרשון ביליצקי – אב"ד ישינובקא – שני מאמרים בכתב ידו ובחתימתו

Продан за: $110
Стартовая цена:
$ 10
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: 17% Только на комиссию
теги:

רבי תנחום גרשון ביליצקי – אב"ד ישינובקא – שני מאמרים בכתב ידו ובחתימתו
מאמר אחד על גבי גלויה, והשני כתוב על גבי דף כתוב משני צידיו.
רבי תנחום גרשון ביליצקי (תרי"ח-תש"א) היה רבה של העיירה יאשינובקה במשך יותר מ-50 שנה, שהתפרסם בישיבות ליטא בשל ספרו "גנת ביתן".