התמחרות אינטרנטית - 1/8 זכויות במושעא ממבנה חד קומתי ותיק בתל אביב מעזבון
יום שלישי, 20.10.20, 11:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל

המינימום להגשת הצעה יעמוד על הסך של 400,000 ₪. 
מועד אחרון להגשת הצעות הינו : 15/10/20 בצירוף שיק בנקאי על סך 10% מגובה ההצעה.
התמחרות אינטרנטית תתקיים ביום 20/10/20 שעה 13:00. 
מצורף הסכם המכר אשר הקונה יתבקש לחתום עליו (לינק להורדה)


1/8 זכויות במושעא ממבנה חד קומתי ותיק, תל אביב, רחוב המנור 12, פינת העמל 9

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס 1/8 זכויות במושעא ממבנה חד קומתי ותיק
ישוב תל אביב
כתובת רחוב המנור 12, פינת העמל 9
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪400,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 15.10.20, 13:00
גוש 7061
חלקה 94
קומה 1
מסמכים:
חוות דעת שמאי
מינוי כונס
העתק רישום מפנקס בתים משותפים
הסכם מכר
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא