מכירה פומבית 29 כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, ספרים משנות הר' והש' חב"ד, כלי כסף, ציורים, חפצי יודאיקה, ועוד...
13.9.20
רח' בירנבוים 25 בני ברק, ישראל

עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
טל': 03-6884688. 058-4497126. 052-8844820
המכירה הסתיימה

פריט 150:

לוט 4 ספרי קודש עם חתימות והקדשות רבניים.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט 4 ספרי קודש עם חתימות והקדשות רבניים.
• ספר 'אישי ישראל' – 'מקור ברוך'. חתימות רבי משה חיים חפץ ובנו רבי יצחק יהודה ליב, וחתימת רבי מאיר אוירבאך?. על מסכת שבת מאת רבי ישראל איסר בן הרה"ג רבי מרדכי איסערלין מסלוצק. ווילנא, תרכ"ד 1864, מהדורה ראשונה. [2] 130 עמ';
כרוך עמו ספר 'מקור ברוך'. שו"ת בעניינים שונים מאת הרה"ג רבי ברוך קיטאייסקי. וילנא, תרכ"ה 1865, מהדורה ראשונה. 88, [2] עמ'; 31.2 ס"מ.
בדפי הפורזץ והשערים רישומים, חתימות רבי משה חיים חפץ ובנו רבי יצחק יהודה ליב, וחתימה בדף הפורזץ האחורי בדיו כחול שייתכן שזוהי חתימתו של הרה"ג רבי מאיר אוירבאך. חתימות נוספות: רבי יהודה יעקב ב"ר עקיבא ליפשיץ מסלוצק ורבי ניסן אפקרים זאקס.
כריכה ישנה, חלק מדפים בנייר כחלחל, שוליים נאים, מעט כתמים, מצב טוב מאוד. עותקים נאים.
רבי יצחק יהודה ליב חפץ מחכמי ירושלים, תלמיד חכם מופלג וירא שמים, תלמידו של הרה"ג רבי יהושע ליב דיסקין ומקורבו של הרב מבריסק, כיהן כרבה של יפו.
• ספר 'פני יהושע' חלקים ג' – ד'. למברג, תר"כ 1860. עותק פגוע. עם חתימות הרה"ג רבי אליהו ליכטאג ומעט הגהות בכתב ידו. ספר 'פני יהושע' חלק ג' - סדר נזיקין בבא קמא ובבא מציעא – חלק ד' על מסכתות חולין, מכות, שבועות ועל חושן משפט מאת הגאון רבי יעקב יושע אב"ד פרנקפורט. בדף השער חתימות הרה"ג רבי אליהו ליכטאג ובתוך הספר 2 הגהות בכתב ידו אחת קצרה ואחת ארוכה. למבערג, תר"כ 1860, [1] מ' [1] ל"ד; [1] ל"ח ד'; 40.2 ס"מ. ללא כריכה, כתמים וקרעים, מעט נקבי עש והדבקות, מצב גרוע.
רבי אליהו ליכטאג נולד לאביו הרה"ג רבי פנחס. כיהן כדומ"ץ בסאטמאר, נספה בשואה בשנת תש"ד.
• ספר 'חידושי בבא בתרא' לר"י מיגאש, לבוב, תקס"ט 1809. חתימות רבי פנחס שטיין מחשובי תלמידי הכתב סופר וחתימות נוספות. מספור דפים משובש, 37.5 ס"מ.
בדף הפורזץ והשער חתימות רבי פנחס שטיין מחשובי תלמידי הכתב סופר וחתימות נוספות.
כריכה מקורית בלויה, כתמי רטיבות ומעט בלאי, מצב טוב.
רבי פנחס שטיין [תק"צ - תרמ"ו 1830/1886] מחשובי תלמידי הכתב סופר, למד תורה אף אצל הרבנים הגאונים: רבי אליקים געץ הכהן שווערין אב"ד בייאה, רבי יצחק משה פרלס אב"ד באניהאד, רבי מאיר א"ש אב"ד אונגוואר ובנו רבי מנחם. נישא לבתו של הרה"ג רבי יום טוב ליפמן כץ קערעפש מאירשא. משנת תרט"ו כיהן כראב"ד טירעק סענט מיקלאש. ספריו: שו"ת 'קנאת פנחס' ועוד.
• ספר ראב"ן - אבן העזר, חלק שלישי עם פירוש 'אבן לשם בדביר" מאת רבי אריה לייב ראשקס (ירושלים תרע"ג). חתימת בעלים – רבי מרדכי דוד לעווין-ראש ישיבת עץ חיים בירושלים, ומחבר סדרת ספרי "דרכי דוד" על הש"ס. -כותב שנקנה מכספי מעשר-.
גדלים שונים, ומצבים משתנים.
מחיר פתיחה: $50


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא