מכירה פומבית 29 כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, ספרים משנות הר' והש' חב"ד, כלי כסף, ציורים, חפצי יודאיקה, ועוד...
13.9.20
ישראל
 רח' בירנבוים 25 בני ברק
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
טל': 03-6884688. 058-4497126. 052-8844820
המכירה הסתיימה

פריט 147:

לוט 16 ספרי ראשונים ועוד.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט 16 ספרי ראשונים ועוד.
• ספר 'אחות יהודה', דרשות וחידושים. לרבי יהודה פאלישץ מפטרבורג. ירושלים, תרצ"א(1931). חסר בסופו וחסר כריכה אחורית.
• ספר 'חידושי הרב המאירי', על מס' ביצה. נירנברג, תרפ"ב(1922).
• ספר 'חידושי המאירי', על מס' ברכות. ווארשא, תרע"ב(1912). עם 'בית יד', על הל' נט"י.
• ספר 'בית הבחירה' להמאירי, למס' חולין. יוצא לראשונה מכת"י. ירושלים, תרצ"ו(1936). כרוך עם ספר 'ילקוט פנינים', דרשות, אקטואליה. לר' ראובן מרגלית. לעמבערג, תרפ"א(1921). חתימת בעלים – רבי נחום רבינוביץ מחיפה – רבי מנחם נחום רבינוביץ מקנטקוזבה (תרמ"ז- תשי"ט). בן רבי פנחס מקנטקוזיבה. וחתנו של רבי יוסף מקוידנוב. ממלא מקום אביו בווסניזנסק ואחר כך באודיסה שם שימש גם ברבנות. בשנת תרצ"ד עלה לישראל ושימש כרב בחיפה. חיבר ספר בשם "מחשבת נחום".
• ספר 'בית הבחירה' לרבינו המאירי, על מס' סנהדרין. יו"ל לראשונה מכת"י. פפד"מ, תר"צ(1930). כריכה רכה.
• ספר 'ברכה משולשת', על מס' ברכות לרבותינו הראשונים: רבי יהודה החסיד, תוס' הרא"ש, שיטה מקובצת. ווארשא, תרכ"ג(1863). כרוך עם ספר 'חידושי הר"ן' על מס' שבת. ווארשא, תרכ"ב(1862). חותמת בעלים: "יחזקאל ברשטין, סלאבאדקע, ליטה".
• ספר 'חידושי הריטב"א' על מס' שבועות, ע"ז, מכות, ר"ה, מגילה, תענית, יבמות, כתובות, קידושין. ווארשא, תרמ"ד(1884). שער לכל מסכת בנפרד.
• ספר 'חידושי הר"י מגאש. על מס' בבא בתרא. ווארשא, תרמ"ג(1883). כרוך עם ספר 'זית רענן' חלק שני. לרבי משה יהוגה לייב מקוטנא-ירושלים.ווארשא, תרכ"ט(1869). חותמות בעלים שונים.
• מסכת ברכות מתלמוד ירושלמי, עם פירוש חדש 'שושן בצלאל', לרבי בצלאל ב"ר יהושע העשיל הר שושן. ירושלים, תרצ"ח(1938).
• ספר 'חידושי הריטב"א', על מס' עירובין. עם פי' כור לזהב. ווארשא, תרנ"ט(1899).
• ספר 'חידושי המאירי', על מס' עירובין. ווארשא, תרע"ג(1983).
• ספר 'אור חדש', על מס' פסחים. לרבי אלעזר אב"ד רעכניץ. ווארשא, תרמ"ד(1884).
• ספר 'חזון למועד', דרשות. לרבי אלעזר פלעקלאס מבי"ד פראג. פראג, תקפ"ד(1824). חסר שער. חתימת בעלים – רבי נחום רבינוביץ מחיפה – רבי מנחם נחום רבינוביץ מקנטקוזבה (תרמ"ז- תשי"ט). בן רבי פנחס מקנטקוזיבה. וחתנו של רבי יוסף מקוידנוב. ממלא מקום אביו בווסניזנסק ואחר כך באודיסה שם שימש גם ברבנות. בשנת תרצ"ד עלה לישראל ושימש כרב בחיפה. חיבר ספר בשם "מחשבת נחום".
• ספר 'תוספת רי"ד', על הש"ס מרבי ישעיה דטראני. כרוך עם ספר 'העיטור' חלק שני. עם 'עשרת הדברות', לרבינו יצחק בן רבינו אבא מארי. לבוב, תרכ"ב(1862).
• ספר 'גאון צבי', על הש"ס. לרבי משה צבי הירש העלליר. עם פי' 'מתקלן דקשוט'. פשעמישל, תרע"ג(1923).
• ספר 'כתובה' – 'הפלאה', עם 'שבת אחים', להרה"ק רבי פנחס הורוויץ אב"ד פפד"מ. לעמבערג, תרנ"ז(1897).
מפרט: גדלים ומצבים משתנים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא