מכירה פומבית 29 כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמורי"ם, עותקים מיוחסים, ספרים נדירים, ספרים משנות הר' והש' חב"ד, כלי כסף, ציורים, חפצי יודאיקה, ועוד...
13.9.20
רח' בירנבוים 25 בני ברק, ישראל

עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
טל': 03-6884688. 058-4497126. 052-8844820
המכירה הסתיימה

פריט 163:

לוט 13 ספרי קודש.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט 13 ספרי קודש.
• קונטרס 'ל"ו שערים' לרבי ישראל איסרלין בעל התרומת הדשן. יו"ל מכת"י. ירושלים, ת"ש(1940).
• ספר 'שלחן המערכת', על שמות וגיטי נשים. לרבי יצחק ב"ר ראובן האטאוויץ מסימפראפאל. ווארשא, תרל"ו(1876).
• ספר 'צבי חמד', השבת כהלכתו. לרבי צבי הירש פריעדמאן. נוי יורק, תש"ג(1943).
• ספר 'חכם לב', לרבי שלמה חעלמא, עם פנים השו"ע אבהע"ז. מאת רבי חיים יהודא לייב אויערבאך, ירושלים. ירושלים, תרפ"ז(1927).
• ספר 'מנחת הזבח', הלכות יו"ד. לרבי משה אהרן מטשערקאב-שו"ב. ווארשא, תרמ"ה(1885). + דף מעטפת עם שער ובסופו פרסומת לבית מסחר הספרים של יצחק גאלדמאן – המדפיס.
• ספר 'תולדות אדם וחוה, ספר מישרים', לרבינו ירוחם ב"ר משולם מפרובינצא. צילום מהמהדורה הראשונה.
• ספר 'קרית ספר', לרבי משה מטראני. ווארשא, תרס"ב(1902).
• ספר 'דרכי תשובה', על שו"ע הל' נדה, עם הפנים. להאדמו"ר רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש. 2 שערים, שער ראשון – צבעוני. ראטיסלאווא, תרפ"א(1921).
• ספר 'בית יעקב' על שו"ע. לרבי יעקב הכהן מעסקין מפונביז' וילקומירר ואח"כ בארה"ב. נוי יורק, תר"צ(1930).
• ספר 'אמרי דוד', או"ח. לרבי דוד מאיר פעדער אב"ד סווירז. לעמבערג, תרנ"ו(1996).
• ספר 'אגלי טל', חלק ראשון על הל' שבת להרה"ק רבי אברהם מסוכוטשוב. שער עם חלק מהאותיות בצבע אדום. מהדורה שלישית בא"י דפוס צילום.
• ספר 'תורת חיים' על שו"ע או"ח. לרבי יעקב שלום סופר. פאקש, תרס"ד(1904). וחלק נוסף בכרך זה משנת תר"ס בפאקש.
• ספר 'תורת חיים' על שו"ע או"ח. לרבי יעקב שלום סופר. פאקש, תרנ"ז(1997).
מפרט: גדלים ומצבים משתנים.


לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא