Auction רצה 43
By CollecTodo
Nov 15, 2022
Zichron Yaakov, Israel

כנסת ישראל, יודאיקה, מסמכים, גלויות, צילומים, בולים, תעודות, קופות קק״ל, אמנות, ציורים ופסלים, אסימונים, סמלים, מדליות ומטבעות, פריטים יפנים מקוריים ועוד…


מכירה רצה Running Auction 

זוהי מכירת קונספט ייחודית של בית המכירות CollecTodo מידי יום או מספר ימים מתעדכן הקטלוג בפריטים חדשים עד שעה לפני שמתקיימת המכירה בפועל. מומלץ להיכנס לעיתים קרובות ולהתעדכן.


More details
The auction has ended

LOT 64:

לקט פריטים יפנים שונים.


Start price:
$ 70
Buyer's Premium: 20%
VAT: 17% On commission only

לקט פריטים יפנים שונים.